Drugsbeleid in de Mesdag 

Regelmatig krijgen wij de vraag of er in de Mesdag drugs aanwezig zijn. En net als in andere instellingen waar een grote groep mensen verblijft met verslavingsproblematiek, vertellen wij dan dat dat inderdaad het geval is. 
Dat er drugs in de kliniek aanwezig zijn, wil echter niet zeggen dat dat ook het beleid is, zoals afgelopen zaterdag gesuggereerd werd in het Dagblad van het Noorden. Het tegendeel is waar. 

Contrabande binnen de Mesdag is verboden
Drugs, alcohol, telefoons, etc. verstoren het behandelklimaat. Middelengebruik of het in het bezit hebben van niet-toegestane goederen (contrabande) brengt spanningen met zich mee, frustreert de behandeling en verhoogt het recidiverisico. Vanzelfsprekend is contrabande niet toegestaan binnen de Mesdag. Het meenemen of het in het bezit hebben van contrabande heeft daarom altijd consequenties voor patiënten, bezoekers of medewerkers. 

Maatregelen ter voorkoming van contrabande
Wij proberen contrabande op allerlei manieren buiten de deur te houden. Zo hanteren we een streng toegangs- en controlebeleid voor patiënten, personeel en (functioneel) bezoek. Patiënten die terugkomen van begeleid en onbegeleid verlof worden gecontroleerd en op indicatie gefouilleerd. Ook bezoekers voor patiënten worden gecontroleerd en op indicatie gefouilleerd. Frequent vinden (onaangekondigd) kamercontroles plaats en worden urinecontroles uitgevoerd. Ook drugshonden kunnen worden ingezet.

Eind 2015 hebben de tbs-klinieken een gezamenlijk plan van aanpak opgesteld met daarin maatregelen die genomen worden om de invoer van contrabande (verslavende middelen, wapens, telefoons, (kinder)porno, etc.) verder tegen te gaan. Door gezamenlijk op te trekken kunnen wij profiteren van elkaars expertise en ervaringen. Ook is afgesproken elkaar regelmatig te toetsen op de genomen veiligheidsmaatregelen. Daarbij gaat het niet alleen om de invoer van contrabande, maar ook om het aannamebeleid personeel, intervisie & coaching van personeel en scholing & deskundigheid van personeel.

Contrabande is echter onvermijdelijk
De maatregelen in het plan van aanpak benadrukken, zowel intern als extern, dat we staan voor de veiligheid van patiënten, medewerkers en bezoekers. Het voorkomen van de invoer van ongewenste goederen draagt bij aan een goed behandelklimaat. Ondanks de genomen maatregelen willen we toch ook opmerken dat een tbs-kliniek geen gevangenis is, maar een behandelkliniek. Patiënten en bezoekers zijn zeer inventief. Het is daarom een illusie om een instelling 100% vrij van contrabande te krijgen. 

2 mei 2017