Biblionet Groningen start met cursussen Digisterker voor bedrijven en organisaties
Eerste cursus gaat van start bij FPC Dr. S van Mesdag

Groningen – Op woensdagmiddag 16 januari ondertekenden Piet Boekhoudt, directeur Stichting Digisterker, en Jacqueline Roelofs, manager Innovatie Biblionet Groningen, bij FPC Dr. S van Mesdag een overeenkomst die ervoor gaat zorgen dat steeds meer Groningers digitaal vaardig worden. Dankzij het programma Digisterker leren cursisten bijvoorbeeld hoe ze online een afspraak kunnen maken bij de gemeente of hoe zij hun rijbewijs verlengen. 

De afgelopen jaren konden Groningers de cursus Digisterker al volgen bij bibliotheken. Vanaf nu is het programma ook beschikbaar voor bedrijven en instellingen die aan de slag willen met het verbeteren van digitale vaardigheden van hun medewerkers, patiënten of cliënten. 

Eerste organisatie: FPC Dr. S. van Mesdag 
De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst vond plaats bij de eerste instelling waar Biblionet Groningen de training gaat verzorgen, bij het FPC Dr. S. van Mesdag. “Wij gaan de educatief therapeuten opleiden, zodat ze daarna zelf aan de slag kunnen met het digivaardiger maken van de patiënten”, aldus Jacqueline Roelofs van Biblionet Groningen. Het trainingsprogramma wordt door Stichting Digisterker op maat gemaakt voor van Mesdag. 

Digitale vaardigheden ontwikkelen  
Na het officiële moment van ondertekening, vertelde Albert Jan Pol, manager Algemene Zaken bij FPC Dr. S van Mesdag dat het Digisterker programma een goede aanvulling is op de behandeling van patiënten in het FPC Dr. S van Mesdag. “Het doel van onze behandeling is om patiënten veilig terug laten keren naar de samenleving. Volwaardig meedoen in die samenleving is tegenwoordig alleen mogelijk wanneer je digitaal vaardig bent. Dit voorkomt problemen en frustraties en maakt beter functioneren mogelijk.”, aldus Pol.

Een grote groep patiënten in FPC Dr. S. van Mesdag is nog niet digitaal vaardig, doordat ze langere tijd zijn uitgesloten van de samenleving en/of het nooit geleerd hebben. Vanwege psychische problemen of een licht verstandelijke beperking is ondersteuning bij het aanleren van deze vaardigheden hard nodig. Voor patiënten is het dus een belangrijke voorwaarde om goed te kunnen functioneren. 

Digitaal vaardige samenleving 
“Er zijn inmiddels al honderden cursisten digitaal vaardiger geworden dankzij de cursussen in onze bibliotheken. Ook zijn we partner in de Digital Literacy Coalition, samen met onder meer de Rijksuniversiteit Groningen, het UMCG, de Hanzehogeschool, de ROC’s en 13 andere partners. Het doel is dat we Groningen in 2025 de meest digitaal geletterde stad en provincie van Nederland maken. Deze samenwerking met Stichting Digisterker is een nieuwe stap in het bereiken van die doelstelling’, aldus manager Jacqueline Roelofs van Biblionet Groningen. De komende tijd gaat Biblionet Groningen in gesprek met andere bedrijven en organisaties die belangstelling hebben voor het programma Digisterker Werkgeversaanpak. 

Image

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst Biblionet Groningen en Digisterker_Piet Boekhoudt en Jacqueline Roelofs