Pilot Horizontaal Toezicht gestart
Op woensdag 9 september heeft de divisie ForZo/JJI gezamenlijk met de pilotzorgaanbieders de formele start gemaakt met de pilot Horizontaal Toezicht in de forensische zorg. De divisie ForZo/JJI startte deze pilot met de Oostvaarderskliniek, Van Mesdag, Pompestichting en stichting Transfore.