Tijdelijke raad van bestuur voor de Mesdag

Per 1 november 2020 vormen Hanneke Lens en Harry Beintema tijdelijk de raad van bestuur van de Mesdag. De overdracht van de bestuurlijke verantwoordelijkheid is de eerste stap naar de ontvlechting van Lentis en de Mesdag en komt voort uit de toekomstvisie ‘Beter samen vanuit zelfstandigheid’.
Mesdag en Lentis zijn feitelijk al volledig zelfstandig opererende organisaties. De bestuurlijke ontvlechting betekent niet dat er een einde komt aan de samenwerking. Integendeel, beide organisaties hebben de wens om de bestaande samenwerking op het snijvlak van de forensische zorg en ggz te intensiveren. Uitgezocht wordt of op termijn externe partners willen toetreden.