De Mesdag per 1 januari los van Lentis

Per 1 januari heeft FPC Dr. S. van Mesdag een eigen, onafhankelijk bestuur. Feitelijk was de Mesdag al een volledig zelfstandig opererende organisatie, maar in de statuten werd nog melding gemaakt van een niet-vrijblijvende samenwerking met Lentis. Deze was tot 1 november jl. ingevuld door een gedeelde raad van bestuur. Medio 2020 heeft de raad van toezicht een voorstel voor ontvlechting goedgekeurd. Na toestemming van het Ministerie van Justitie en Veiligheid is de ‘bestuurlijke strik’ nu verwijderd.

De raad van bestuur van de Mesdag wordt gevormd door Hanneke Lens (voorzitter) en Harry Beintema (lid). De bestuurlijke ontvlechting betekent niet dat er een einde komt aan de samenwerking. De Mesdag en Lentis hebben de wens om als ‘goede buur’ de bestaande samenwerking op het snijvlak van de forensische zorg en ggz voort te zetten. Mesdag is  daarnaast met Lentis in overleg hoe de forensische keten moet worden ingericht. Op die manier kunnen patiënten vanuit de Mesdag beter doorstromen naar een vervolgvoorziening binnen de keten.