De Mesdag behandelt en repatrieert tbs-patiënten die hun verblijfstitel zijn kwijtgeraakt

Forensisch Psychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag (kortweg de Mesdag) behandelt patiënten aan wie tbs is opgelegd: ze krijgen een behandeling tot het recidiverisico zodanig verminderd is, dat ze kunnen terugkeren naar de maatschappij. Binnen de van Mesdag verblijven ook patiënten die geen verblijfsrecht meer hebben, deze patiënten kunnen niet resocialiseren binnen Nederland en zullen moeten terugkeren naar het land van herkomst. Behandelcoördinator & projectleider Marije Garama en adviseur transculturele psychiatrie Wouter Haijer vertellen over het werken met deze patiënten.