Binnen de Mesdag heeft stagiaire geestelijke verzorging Sanne Koelewijn-Wiersma het afgelopen half jaar, dat getekend werd door corona, een mooi en hoopvol project gedraaid. Ze kwam op het idee om naar wensen te vissen. Wat wensten medewerkers in coronatijd en wat wensen patiënten die in de Mesdag behandeld worden? Ze viste bij zowel medewerkers als patiënten de wens naar meer verbondenheid op. 
Vanuit het thema van verbondenheid is de vis-vorm ontstaan. Verbind twee afzonderlijke cirkels en er ontstaat een nieuwe vorm. Samen met patiënten zijn wensvissen gemaakt die men aan elkaar kon geven. In het filmpje zie je hoe de wensvissen zijn gemaakt. 
Ook zijn grotere wensvissen gemaakt met gedichten die binnen de Mesdag geëxposeerd worden. Het Wish vis project laat zien dat geestelijke verzorging vanuit een gezamenlijk zoeken kan helpen bij het vorm en betekenis geven aan wensen en levensvragen. 

Image