Training intercultureel werken bij FPC Dr. S. van Mesdag
“We zijn ons in de cursus allemaal meer bewust geworden van de invloed van cultuur!”, zegt unitcoördinator Marloes Klok over een training over interculturaliteit die zij met medewerkers van de transculturele units van FPC Dr. S. van Mesdag gevolgd heeft. Een trainer van het Rijksopleidingsinstituut tegengaan radicalisering (ROR) gaf deze training. “We hebben veel geleerd over intercultureel werken. Zo werden de teams getraind in het goed omgaan met verschillende culturen op de unit. Ook kregen ze uitleg over welke invloed interculturaliteit heeft op de communicatie met onze patiënten. De training heeft ervoor gezorgd dat we ons allemaal meer bewust zijn geworden van de invloed van cultuur!”
FPC Dr. S. van Mesdag behandelt patiënten aan wie tbs is opgelegd: ze krijgen een behandeling tot het recidiverisico zodanig verminderd is, dat ze kunnen terugkeren naar de maatschappij. Binnen de Mesdag verblijven ook patiënten die geen verblijfsrecht meer hebben, deze patiënten kunnen niet resocialiseren binnen Nederland en zullen moeten terugkeren naar het land van herkomst. Zij worden behandeld op de twee Transculturele units.

Image