2021 was een goed studiejaar. 58 patiënten van FPC Dr. S. van Mesdag hebben bij de afdeling educatie een certificaat of diploma behaald. Een mooi resultaat! Door het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden en het volgen van onderwijs zijn de patiënten bezig met de terugkeer naar de maatschappij.

Verschillende vormen van onderwijs
In de kliniek zijn een bibliotheek, drie lesruimtes en een computerlokaal. Veel patiënten volgen hier individueel of in een groep verschillende vormen van onderwijs. Het onderwijs sluit aan bij de individuele interesse voor een beroep, de achtergrond en de leerbehoeften. Er zijn opleidingen in drie categorieën: basiseducatie, voortgezette educatie en beroepskwalificerende opleidingstrajecten. Denk hierbij aan: digitale vaardigheden, leren lezen en schrijven, Nederlands, Engels, rekenen, VCA (Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers), bedrijfsadministratie, verkeerseducatie, webdesign, AOV, stukadoor en de basiscursus schoonmaak.

Image