70 jaar geleden: noodasiel voor psychopaten

Deze week is het 70 jaar geleden dat de eerste tbs-patiĆ«nten bij FPC Dr. S. van Mesdag kwamen. Op 27 juni 1952 krijgt de zuidvleugel van de strafgevangenis in Groningen de status: noodasiel voor psychopaten. 

In feite bestond de gevangenis vanaf dat moment uit twee inrichtingen: enerzijds de strafgevangenis en anderzijds het noodasiel dat was ondergebracht in de zuidvleugel van het gebouw. In eerste instantie heerste de gedachte dat de nieuwe groep in weinig verschilde van de gedetineerden die op dat moment in de strafgevangenis verbleven. Al snel bleek echter dat de opvang van dit type gedetineerde geheel andere eisen stelde aan het personeel en de inrichting van het gebouw. Als gevolg daarvan zouden het karakter en aanzien van de inrichting, die zoveel jaren had bekendgestaan als de Groninger strafgevangenis, sterk veranderen. 

Andere Tijden maakte hier al in 2004 een mooie uitzending over. Bekijk deze hier: https://anderetijden.nl/aflevering/481/TBR