Training tot gespreksleider moreel beraad

In maart starten we een nieuwe training voor gespreksleider moreel beraad. Er zijn nog enkele plekken vrij om deze training te volgen. Moreel beraad is een onderzoeksdialoog waarbinnen de deelnemers gezamenlijk een dilemma uit de praktijk bespreken. Met behulp van een structuur en een getrainde gespreksleider.
Sinds 12,5 jaar heeft moreel beraad een prominente plek in FPC Dr S. van Mesdag verworven. Intern worden de trainingen tot gespreksleider moreel beraad sinds 9 jaar verzorgd. Gedurende de jaren zijn er ook steeds meer externe deelnemers getraind.

Opzet van de trainingen
De training bestaat uit zes dagdelen. 16 maart en 20 april zijn hele trainingsdagen en 20 mei en 29 juni zijn halve trainingsdagen. Tussen de trainingen door is het de bedoeling dat je oefent: je faciliteert zelf een moreel beraad en je observeert een andere gespreksleider in opleiding. Bij het goed doorlopen van de training ontvang je uiteraard een certificaat. Twee keer per jaar bieden we intervisie moreel beraad om nieuwe vragen die op je afkomen te bespreken.

De kosten voor de training zijn € 995,00 excl. BTW.  

Heb je vragen? Of wil jij je aanmelden? Neem contact op de Swanny Kremer via s.kremer@fpcvanmesdag.nl. Of lees meer over Moreel Beraad op deze website

Image