Dinsdag 13 september: Symposium Moreel Beraad in Forensische Psychiatrie

Moreel beraad heeft sinds 12,5 jaar een plek in Van Mesdag. Moreel beraad is ethiek voor de praktijk, ethiek voor en van de werkvloer. Om dit jubileum te vieren nodigen we u uit om deel te nemen aan een symposium waarin over moreel beraad gesproken wordt, maar waarbij door middel van workshops de nadruk ligt op 'doen'.
Kom. Luister. Oefen. Denk met ons mee!

Programma

10.00 Inloop
10.30 Opening door Harry Beintema (dagvoorzitter)
10.45 Keynote door Bert Molewijk (Amsterdam UMC)
Zonder morele reflectie geen goede (zelf)zorg. Moreel beraad als een veilige schuurplek
Dat wat goede zorg is staat niet vast, ook niet met veel wetenschappelijk onderzoek of duidelijke beroepsrichtlijnen. Goede zorg wordt steeds in de praktijk met elkaar vormgegeven, impliciet en expliciet. Af en toe expliciet stilstaan bij goede zorg, en ook goede zelfzorg, is van wezenlijk belang. Sterker nog, het samen reflecteren over wat we waarom wel of niet goede zorg vinden, is in feite een onderdeel zelf van goede zorg proberen vorm te geven. Moreel beraad, maar ook andere ethiek support tools, kunnen daarbij helpen. Moreel beraad en goede zorg veronderstellen en versterken elkaar.
In de ethiek is er geen universeel en laatste antwoord over wat moreel goed of juist is. Dit nadeel is tevens een kracht: het geeft de mogelijkheid om vrijer, kritischer en gelijkwaardiger met elkaar in gesprek te gaan. Niet om te kijken wie er gelijk heeft, maar om eigen gedachten en (voor)oordelen, en die van de ander, constructief te onderzoeken. In mijn presentatie zal ik hier verder op ingaan, en zal ik tevens stilstaan bij misbruik van moreel beraad en het belang van een goede 'morele hygiëne' wanneer we aan moreel reflectie doen.
11.15 Gedicht door Kasper Peeters
11.30 Moreel beraad in Van Mesdag, Swanny Kremer
Ethiek is van iedereen!
Sinds 12,5 jaar heeft ethiek een plek verworven in Van Mesdag. Er is klein begonnen met drie keer per jaar themalunches waarin een moreel beraad werd gehouden over een dilemma uit de kliniek. Dit initiatief viel in goede aarde en het moreel beraad breidde zich steeds verder uit naar alle behandelunits. Juist daar liggen de morele dilemma’s voor het oprapen.
In deze talk neemt Swanny Kremer jullie in vogelvlucht mee door de geschiedenis van het moreel beraad in Van Mesdag. Zij toont ook resultaten uit haar onderzoek, want wat levert moreel beraad nu eigenlijk op? Ook blikt zij vooruit: hoe blijft het moreel beraad voortdurend onder de aandacht? Niet bij een klein deel maar voor iedereen. Zij laat een deel van de trainingsvideo’s voor aspirant gespreksleiders zien. Want als je moreel beraad blijvend een plek wilt geven zijn er telkens weer nieuwe getrainde gespreksleiders nodig.
12.00 Lunch
12.45 Muziek
12.50 Kiezen van workshops
13.00 Workshops
Ronde 1 13.00-13.45
Ronde 2 14.00-14.45
14.45 Muziek, afsluiting en drankje. Uitreiking gebundelde columns Swanny

naar boven

Workshops

Er zijn vier verschillende workshops. Iedere workshop wordt twee keer aangeboden.
Bij aanvang van de workshoprondes kun je kiezen aan welke workshop je deelneemt. En vol=vol.

naar boven

Workshop 1: Wouter Bosma en Astrid van Dijk

Workshop moreel beraad
In deze workshop wordt samen een moreel beraad gehouden. Ter plekke kun je meedenken over een dilemma uit de forensische praktijk.

naar boven

Workshop 2: Jeannette van der Meijde en Margaretha Ras

Intervisie moreel beraad
Ben je al gespreksleider moreel beraad, of ben je anderszins geïnteresseerd in moreel beraad? In deze workshop ga je in gesprek over vragen die je binnen het faciliteren van moreel beraad tegenkomt.

naar boven

Workshop 3: Esther Lammers en Swanny Kremer

Gezamenlijk moreel beraad met patiënten en medewerkers
In Van Mesdag is met patiënten en medewerkers samen een methode ontwikkeld voor moreel beraad. In deze workshop lichten we deze methode voor gezamenlijk moreel beraad toe door er daadwerkelijk mee te oefenen.

naar boven

Workshop 4: Fokelette Coelingh en Sebastian de Wind

Workshop moreel beraad
Omdat oefening kunst baart een tweede workshop moreel beraad. In deze workshop wordt samen een moreel beraad gehouden. Ter plekke kun je meedenken over een dilemma uit de forenische praktijk.

naar boven

Sprekers en workshophouders

Bert Molewijk is hoogleraar Ethiek Support en Kwaliteit van Zorg bij zowel het AmsterdamUMC als de Universiteit van Oslo. Zijn voornaamste taken zijn (het begeleiden van) (promotie)onderzoek, training en advisering op het gebied van ethiek support (bijvoorbeeld moreel beraad) en empirische ethiek. Zijn voornaamste interesse is a) het ontwikkelen en co-creëren van innovatieve manieren voor een integratieve ethiek support, en b) het monitoren en bevorderen van de bijdrage van ethiek support aan de kwaliteit van zorg, team-samenwerking, conflicthantering, zelfzorg en morele competentie.

Wouter Bosma werkt als educatief therapeut en is zowel gespreksleider als trainer moreel beraad. Daarnaast geeft hij ook gastcolleges moreel beraad in het werkveld. Wouter is vanaf het eerste uur betrokken bij het moreel beraad in Van Mesdag en de implementatie hiervan. Deze betrokkenheid is geboren vanuit goede zorg voor patiënten en collega’s waarin grote thema’s als veiligheid en privacy vaak centraal staan.

Astrid van Dijk is psychomotore therapeut en nog maar net getraind tot gespreksleider moreel beraad.  Als beginnend gespreksleider vindt zij vooral het ‘open vizier’ belangrijk. Verwondering en verwonderingsvragen zijn voor Astrid een speerpunt om het onderzoek naar de morele vraag in te vullen.

Jeannette van der Meijde humanistisch geestelijk verzorger voor de patiënten en vertrouwenspersoon voor het personeel. Zij is zowel gespreksleider als trainer moreel beraad en vanaf het eerste uur betrokken bij het moreel beraad in Van Mesdag. Jeannette vindt het een uitdaging om met een ‘goede vraag’ een vooronderstelling te onderzoeken en deelnemers verder te brengen in hun eigen denken.

Margaretha Ras is unitcoördinator en beschrijft zichzelf als ‘coachend leidinggevende’. Ook is zij gespreksleider moreel beraad. Margaretha vindt het belangrijk om morele vragen vanuit meerdere perspectieven te bekijken: "Als we dit in gezamenlijkheid doen worden we er allemaal wijzer van. Het maakt ons uiteindelijk allemaal een betere professional."

Esther Lammers is filosoof en psycholoog en werkt als behandelcoördinator. Zij is zowel gespreksleider als trainer moreel beraad. Daarnaast heeft zij samen met Swanny, patiënten en medewerkers een methode en procedure ontwikkeld voor gezamenlijk moreel beraad (met patiënten en medewerkers).

Swanny Kremer is filosoof/ethicus en projectleider moreel beraad. 12,5 jaar geleden startte zij met de introductie van moreel beraad in Van Mesdag om medewerkers ondersteuning te bieden bij het maken van soms moeilijke afwegingen. Haar ultieme doel is bijdragen aan de verbetering van de patiëntenzorg. Haar motto is (tevens toepasselijk voor het moreel beraad): ‘Sta stil, kijk om je heen, denk na!’ 

Fokelette Coelingh is transfercoördinator en gespreksleider moreel beraad. Moreel beraad is voor Fokelette een mooie manier om het ethische dilemma te ontrafelen en met een vleugje humor en oog voor iedereen de soms heftige dilemma’s op een waardige manier te bespreken.

Sebastian de Wind is forensisch systeemwerker en gespreksleider moreel beraad. Sebastian houdt zich als forensisch systeemwerker dagelijks bezig  met interventies in het systeem om onze patiënten heen: ‘Juist in alle hectiek is het goed om ‘stil te staan bij een morele vraag’. 

naar boven

Aanmelding

Wilt u dit symposium bijwonen, meldt u zich dan aan door een e-mail te sturen naar w.bosma@fpcvanmesdag.nl met uw naam, organisatie, e-mailadres en het factuuradres. Gezien het beperkte aantal plaatsen is het verstandig om u op tijd aan te melden. Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u een factuur. Deze dient voor aanvang van het symposium betaald te zijn.

naar boven

Kosten

Kosten voor deelname zijn € 75,–. Dit is inclusief lunch, borrel en een boekje met gebundelde columns.

naar boven

Legitimatie

Om het symposium te bezoeken is het nodig dat u zich kunt legitimeren.

naar boven