Incidenten

Intro
FPC Dr. S. van Mesdag wil elke patiënt die zorg en beveiliging bieden die hij (en heel soms zij) nodig heeft. Van oudsher is de Mesdag bereid alle patiënten te plaatsen, ongeacht de problematiek of voorgeschiedenis. Zo heeft de Mesdag plaats voor twaalf Risico Interventie Patiënten. Dit betreft patiënten die vluchtgevaarlijk, extreem agressief of onberekenbaar zijn in hun gedrag. Deze patiënten vragen extra zorg en beveiliging en worden niet in ieder fpc opgenomen. 

Ook de overige patiënten worden bij ons geplaatst vanwege gedragsproblematiek ten gevolge van een psychiatrische stoornis en vaak in combinatie met een verslaving. Gedragsproblematiek waar zijzelf of hun omgeving hinder van ondervinden en die in het verleden heeft geleid tot het plegen van een delict. Het is dus niet verwonderlijk dat ook in de Mesdag (gewelds)incidenten voorkomen.

Van ernstige fysieke incidenten en bedreigingen doen wij aangifte bij de politie. Onttrekkingen waarbij er sprake is van niet op tijd terugkeren van verlof worden eveneens gemeld bij de politie. Ernstige misdrijven tijdens de tbs-behandeling komen zelden voor. Wanneer zich dit voordoet is er zorg en aandacht voor de betrokkenen en is de impact op medewerkers en patiënten groot.

Na een ernstig incident volgt altijd een incidentanalyse. Het doel van een incidentanalyse is nooit het aanwijzen van een schuldige. Doel is altijd te onderzoeken of we onze processen kunnen verbeteren, zodat we een dergelijk incident in de toekomst kunnen voorkomen. Dit is ook de reden van het niet publiceren van de analyse. In de analyse zijn bevindingen al snel herleidbaar naar teams of personen. De aanbevelingen worden vanzelfsprekend wel gedeeld met het/de betreffende team/afdeling. Ook wordt gecheckt of de aanbevelingen daadwerkelijk worden doorgevoerd. 

Incidenten die ook voor de FPC Dr. S. van Mesdag uitzonderlijk zijn melden we hier:

2019

Augustus – Agressie 
Begin augustus is een patiënt met onbegeleid verlof aangehouden vanwege verdenking van mishandeling van een conducteur. Na verhoor is de betrokkene door de politie vrijgelaten en door de Mesdag opgehaald op het politiebureau. Omdat de patiënt verdacht wordt van een strafbaar feit is zijn verlofmachtiging vervallen. De verdachte wordt gedagvaard voor mishandeling.


2018

Maart – Agressie 
Begin maart heeft een patiënt een sociotherapeut verwond met kokend heet water. 
Aanleiding was het aanspreken van de patiënt op zijn gedrag door de sociotherapeut. De sociotherapeut houdt geen blijvend letsel over aan dit incident.

Februari – Relatie tussen medewerker en patiënt 
Eind februari werd bekend dat een medewerkster van de Mesdag en een patiënt sinds januari een relatie met elkaar hadden. Ten gevolge hiervan is de medewerkster op staande voet  ontslagen. De patiënt verblijft nog in de Mesdag. De medewerkster was niet werkzaam als behandelaar/zorgverlener. 

Januari – Ongeoorloofde Afwezigheid
Zondag 7 januari 2018 keerde één van de patiënten van FPC Dr. S. van Mesdag niet op tijd terug van zijn onbegeleide verlof. Zaterdag 13 januari is hij aan het einde van de middag in Groningen aangehouden door het Fast.NL team van de politie. Dit team is onder andere gespecialiseerd in het opsporen van voortvluchtigen. Er is geen reden om aan te nemen dat de patiënt tijdens zijn ongeoorloofde afwezigheid een delict heeft gepleegd.