Contact tussen slachtoffer/nabestaande en tbs-patiënt

Slachtoffers en nabestaanden kunnen soms vragen hebben over het delict dat een tbs-patiënt heeft gepleegd. Bijvoorbeeld of zij een willekeurig slachtoffer waren of niet. Vanuit die motivatie kunnen zij contact willen met een tbs-patiënt. Tbs-patiënten kunnen eveneens contact met hun slachtoffer(s) willen, bijvoorbeeld om spijt te betuigen of om de toedracht van het delict uit te leggen. Tot voor kort ontbraken in forensisch psychiatrische centra richtlijnen om contact tussen slachtoffers en tbs-patiënten vorm te geven. Daarom hebben FPC Dr. S. van Mesdag en FPC Van der Hoevenkliniek in 2016 de richtlijn ‘Contact tussen slachtoffer/nabestaande en tbs’er. Een richtlijn voor forensisch netwerkbegeleiders in forensisch psychiatrische centra’ opgeleverd. De richtlijn biedt handvatten voor maatschappelijk werkers en forensisch netwerkbegeleiders om het leggen van contact tussen slachtoffers en tbs-patiënten stapsgewijs aan te pakken (volgens een vaste procedure). In de richtlijn wordt bijvoorbeeld informatie geboden over thema’s waar rekening mee gehouden dient te worden in het contact tussen slachtoffer en tbs-patiënt, zoals kwetsbaarheden van het slachtoffer en tbs-patiënt, timing van het contact en nazorg. Ook worden diverse contactopties meegegeven, zoals direct contact via een gesprek of indirect contact via bijvoorbeeld een brief. Een andere mogelijkheid is dat slachtoffers een gesprek hebben met een maatschappelijk werker die hen informatie over het tbs-systeem geeft. 

Momenteel wordt de richtlijn geïmplementeerd in verschillende fpc's. Daardoor is het mogelijk te onderzoeken hoe maatschappelijk werkers de richtlijn gebruiken en op welke punten de richtlijn dient te worden bijgesteld. Slachtoffers of nabestaanden die hierover meer informatie willen kunnen contact opnemen met de maatschappelijk werker van het betreffend fpc of met het Informatiepunt Detentieverloop. 

Partners
FPC Van der Hoevenkliniek, FPC Pompestichting en FPK de Woenselse Poort

In samenwerking met
Slachtofferhulp Nederland, Perspectief Herstelbemiddeling, Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers, Stichting Restorative Justice Nederland, Informatiepunt Detentieverloop, Rijksuniversiteit Groningen

Onderzoekers
dr. Mariëtte van Denderen (projectcoördinator) en drs. Leida Feringa (FPC Dr. S. van Mesdag), drs. Nienke Verstegen en dr. Vivienne de Vogel (Van der Hoevenkliniek).

Publicaties 
Van Denderen, M., Bax, R., & Sweers, N. Contact tussen slachtoffer/nabestaande
en tbs-er. Een richtlijn voor forensisch netwerkbegeleiders in Forensisch
Psychiatrische Centra. Beschikbaar via de site van Kwaliteit Forensische Zorg.