Effecten van sociale netwerken op de behandeling van patiënten

In dit onderzoek wordt voor elke patiënt van een behandelunit, zijn sociale netwerk op die unit bestudeerd. Dit netwerk wordt door interviews met patiënten en sociotherapeuten in kaart gebracht. Op basis van de verkregen gegevens kijken we welke informatie bruikbaar is voor de behandeling. We gaan na of we uit wat je van patiënten ziet (wie met wie op welke manier omgaat) iets kunt afleiden. Maar ook of je iets kunt concluderen over wat je níét ziet (patiënten die elkaar onder druk zetten, die verboden materiaal uitwisselen of aan elkaar verkopen, zoals drugs, niet toegestane cd’s en dergelijke). We onderzoeken welke invloed de netwerkstructuur op de unit op het behandelverloop heeft.

Partners
Vakgroepen Sociologie van de Rijksuniversiteiten Groningen en Utrecht en de Interuniversity Center for Social ScienceTheory and Methodology (ICS)

Onderzoekers
dr. Ruud van der Horst (promovendus); prof. dr. Tom Snijders (University of Oxford);
prof. dr. Beate Völker (Interuniversity Center for Social ScienceTheory and Methodology Utrecht); dr. Marinus Spreen

Publicatie