Handreiking ‘Slachtofferbewust werken’ voor forensisch maatschappelijk werkers

Om op een gestructureerde wijze rekening te houden met de wensen en behoeften van slachtoffers en nabestaanden is de handreiking ‘Slachtofferbewust werken’ ontwikkeld. Met de handreiking kunnen forensisch maatschappelijk werkers de behoeften van slachtoffers, nabestaanden en tbs-patiënten in kaart brengen en beoordelen hoe daar rekening mee kan worden gehouden. Er kan bijvoorbeeld informatie aan slachtoffers en nabestaanden worden gegeven of contact tot stand worden gebracht tussen een slachtoffer en een tbs-patiënt. 

De handreiking is ontwikkeld in samenwerking met de Van der Hoevenkliniek, is getest in de Pompestichting en de Woenselse Poort en wordt momenteel geïmplementeerd in andere fpc’s/fpk’s. De ontwikkeling was mede mogelijk door subsidie van Kwaliteit Forensische Zorg. De handreiking, een samenvatting van de belangrijkste stappen in de handreiking (Infographic) en het het onderzoeksrapport vindt u hieronder.

Voor meer informatie over dit project kunt u een e-mail sturen naar Mariëtte van Denderen

Projectleider
dr. Vivienne de Vogel

Partners
De Forensische Zorgspecialisten; FPC Pompestichting; FPK de Woenselse Poort

In samenwerking met
Perspectief Herstelbemiddeling; Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers; Slachtofferhulp Nederland; Stichting Restorative Justice Nederland; Informatiepunt Detentieverloop; Rijksuniversiteit Groningen

Onderzoekers
dr. Mariëtte van Denderen (FPC Dr. S. van Mesdag); drs. Nienke Verstegen en dr. Vivienne de Vogel (Van der Hoeven Kliniek)

Publicaties