Interculturalisatie in de Forensisch Psychiatrische Zorg

Het aantal allochtone patiënten binnen de forensisch psychiatrische centra neemt toe. Ook FPC Dr. S. van Mesdag staat voor de opgave om met een steeds grotere culturele diversiteit van patiënten om te gaan. Eind 2011 waren de patiënten die in de Mesdag verbleven afkomstig uit 36 verschillende landen. Van alle patiënten is 48,5% van allochtone afkomst. Hierbij is rekening gehouden met zowel eerste als tweede generatie allochtonen. De grootst vertegenwoordigde, niet-westerse allochtone groepen komen uit Suriname (10,8%) en Marokko (6,8%). In de Mesdag is bijna de helft van alle patiënten met een psychotische kwetsbaarheid geboren in het buitenland. 

Cultureel bepaalde persoonlijkheidskenmerken en gedragspatronen vormen een belangrijke factor in de behandeling in de geestelijke gezondheidszorg en in de forensische psychiatrie. Diverse rapporten wijzen op de noodzaak om zorg op maat te bieden aan allochtonen (Raad voor Volksgezondheid en Zorg, 2000; Commissie Visser, 2006). Onderzoek is nodig om te bepalen wat daarvoor nodig is. In 2012 is daarom besloten tot een nieuwe onderzoekslijn.

Centrale vraag in deze onderzoekslijn is: welke rol spelen culturele factoren tijdens de tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel met dwangverpleging? In diagnostiek en risicotaxatie, behandeling en bejegening? De FSNA is in deze onderzoekslijn een bruikbare methode (Conferentie Interculturele Forensische Zorg van het EFP, september 2011).

Partners
Het onderzoek is een intern onderzoek

Onderzoeker
drs. Marlies van den Berg