Moreel beraad met teams en patiënten

In januari 2015 zijn we gestart met moreel beraad met patiënten en medewerkers samen. Het doel is om met de patiënten in gesprek te gaan en om meer aandacht te schenken aan ‘moreel denken’ en zo samen een behandelmilieu te creëren waarin samenwerking mogelijk is.

Om de moreel beraden te structureren is door een half jaar ‘trial and error’ samen met patiënten de ‘Mesdagmethode’ voor moreel beraad ontwikkeld. De Mesdagmethode is een ethisch stappenplan en ziet er als volgt uit:

  1. Terugblik op het voorgaande moreel beraad.
  2. Nagaan wat deze keer het morele vraagstuk of het morele thema is.
  3. Korte brainstorm over het morele thema: herken je dit, heb je hier wel eens mee te maken? En waar zit het (eventuele) pijnpunt? In deze stap wordt de uitgangsvraag precies geformuleerd of wordt een thema als vraag beschreven.
  4. Uitwerken van de uitgangsvraag vanuit in elk geval twee perspectieven: het perspectief van de patiënt en dat van de medewerker. Dit gebeurt met aandacht voor de pijnpunten, maar ook voor wat al goed gaat. Eveneens wordt besproken wat door de patiënten en medewerkers waardevol wordt gevonden.
  5. Gezamenlijk formuleren van de conclusie en bespreken wat dit gesprek heeft opgeleverd.

Het stappenplan is zo geformuleerd dat mensen die (meer) moeite hebben met overstijgend denken, oog leren hebben voor andere perspectieven en kunnen oefenen in benoemen wat voor hen en voor anderen waardevol is, zodat zij mee kunnen denken over ethische vraagstukken op de afdeling.

Meer informatie
Voor meer informatie over moreel beraad met patiënten en medewerkers of over de Mesdagmethode kun je contact opnemen met Swanny Kremer.

Partner
VUmc

Onderzoekers
dr. Bert Molewijk; drs. Roel Pieters; drs. Swanny Kremer; Esther Lammers

Video


Publicaties

Kremer, S., Lammers, E., Pieters, R., Molewijk, B. (2016) Elkaar als mens zien. Nieuw ethisch stappenplan voor moreel beraad met patiënten en medewerkers in de (forensische) psychiatrie. Tijdschrift voor Psychotherapie, Springer