Prognose-onderzoek met behulp van HKT-R

Forensische prognose (KFZ-Call 2015-8B)
Het gaat bij dit onderzoek om een prognose van de behandelduur te bepalen voor forensisch psychiatrische patiënten met een tbs-oplegging.

Tijdens het Manifest van Lunteren (2013) hebben de fpc’s zich gecommitteerd aan de gezamenlijke doelstelling om de tbs-behandelduur te verkorten. Naast andere ingezette acties is de aanname gedaan dat het prognosticeren van de verwachte behandelduur ook aan deze doelstelling bijdraagt. Achterliggend idee is dat een prognose van de behandelduur een “dwingend” temporiserend kader geeft waarvan slechts beargumenteerd afgeweken kan worden op grond van het risicomanagement c.q. behandelverloop van de individuele patiënt.

In dit onderzoek wordt op basis van empirisch materiaal (voornamelijk patiëntkenmerken) een handreiking ontwikkeld voor een totale behandelduurprognose. Deze prognose wordt voor het eerst opgesteld in de pro-justitia fase. Daarna zal de prognose vanaf het eerste verlengingsadvies en daaropvolgend met elke nieuwe behandelfase (gekenmerkt door verschillende typen verlofmachtigingen) opnieuw bekeken en bijgesteld worden. De handreiking wordt ontwikkeld mede op basis van de meest recente landelijke uitstroomcohorten. Het resultaat van dit project dient te leiden tot uniforme richtlijnen voor het - op basis van patiëntkenmerken - vaststellen van de benodigde verblijfsduur voor tbs-gestelden. 

Dit project is gekoppeld aan het project over K-factoren en behandelverloop (Call 2014-33) en aan het project Instrument beveiligingsniveaus (Call 2015-8A).

Partners
FPC Dr. S. van Mesdag; FPC De Kijvelanden; FPK de Woenselse Poort