Spreken over Slachtoffers, Schuld en Samenleving (SOS)

In de behandeling willen we tbs-patiënten bewust(er) laten worden van de gevolgen van hun gedrag op anderen. Bijvoorbeeld de gevolgen van hun delict op slachtoffers en nabestaanden. In gevangenissen wordt aan daders de cursus 'Spreken over Slachtoffers, Schuld en Samenleving (SOS)' gegeven. Het effect van deze cursus bij forensische patiënten is nog onbekend. In samenwerking met Gevangenenzorg Nederland hebben we de cursus aangepast voor forensische patiënten. De eerste groep patiënten heeft de cursus inmiddels afgerond. In totaal verwachten we drie cursussen te geven. Het effect van de cursus op tbs-patiënten wordt wetenschappelijk onderzocht. Bij het ontwikkelen en geven van deze cursus werken we samen met Gevangenenzorg Nederland.

Voor meer informatie over dit project kunt u een e-mail sturen naar Mariëtte van Denderen, projectleider. 

Projectleider
dr. Mariëtte van Denderen

Partners
Gevangenenzorg Nederland

In samenwerking met
Perspectief Herstelbemiddeling; Rijksuniversiteit Groningen

Onderzoekers
dr. Mariëtte van Denderen (FPC Dr. S. van Mesdag); mr. dr. Michiel van der Wolf (Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Leiden)