Beleid & Bestuur

Beleid

FPC Dr. S. van Mesdag is een particuliere stichting en één van de forensisch psychiatrische centra (FPC's) waar mensen met een tbs-maatregel behandeld worden. De Divisie Forensische Zorg/Justitiële Jeugdinrichtingen (ForZo/JJI) van het ministerie van Justitie & Veiligheid stelt de beleidskaders op waarbinnen we de tbs-maatregel moeten uitvoeren. Ieder jaar maakt de Mesdag afspraken met ForZo over de te behalen resultaten. Het management van de Mesdag maakt, binnen de kaders van ForZo, beleid voor de wijze waarop we patiënten in de Mesdag behandelen. 

Bestuur

De Raad van Bestuur van Stichting FPC Dr. S. van Mesdag is eindverantwoordelijk voor en belast met het bestuur van de Stichting en legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht. 

Raad van Bestuur

  • dhr. drs. H.J. Beintema, voorzitter

Image

  • dhr. drs. C.H. Donkervoort a.i. 

Image

Raad van Toezicht

  • mw. mr. H. Rappa-Velt, voorzitter
  • dhr. mr. E.A.O. Muurmans MBA
  • dhr. ir. A. van Reeuwijk MBA
  • mw. drs. J.F. van Leeuwen
  • dhr. prof. dr. J. Emanuels

Image

De raad van toezicht ziet toe op de wijze waarop de raad van bestuur FPC Dr. S. van Mesdag bestuurt en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. Ook fungeert de raad van toezicht als klankbord en adviesorgaan voor de raad van bestuur. De raad van toezicht baseert zijn handelen op de statuten van de Stichting FPC Dr. S. van Mesdag.