Forint

FPC Dr. S. van Mesdag vormt samen met de afdelingen forensische geestelijke gezondheidszorg van Lentis, FPA Zuidlaren en de AFPN Groningen, het samenwerkingsverband Forint.

De samenwerking tussen FPC Dr. S. van Mesdag en Lentis is niet vrijblijvend. De raad van bestuur van Lentis is eveneens de raad van bestuur van FPC Dr. S. van Mesdag én de directie van de Mesdag stuurt ook de Lentis-onderdelen FPA Zuidlaren en AFPN Groningen aan. Daardoor kan het beleid voor de verschillende onderdelen goed op elkaar worden afgestemd.

Doel van het samenwerkingsverband Forint is het uitbouwen en versterken van de transmurale forensisch psychiatrische zorgketen. FPC Dr. S. van Mesdag speelt in deze keten een belangrijke rol. Door de behandeling steeds meer op elkaar aan te laten sluiten, is het steeds beter mogelijk om patiënten vanuit de Mesdag door te laten stromen naar een vervolgvoorziening binnen de keten.

Binnen de Forint-onderdelen wordt gewerkt met dezelfde zorgprogramma’s. Voor elk zorgprogramma is één zorgprogrammaleider aangesteld. Deze is Forintbreed verantwoordelijk voor het behandelaanbod binnen het programma.