Forint

FPC Dr. S. van Mesdag vormt samen met de afdelingen forensische geestelijke gezondheidszorg van Lentis, FPA Zuidlaren en de AFPN Groningen, het samenwerkingsverband Forint.

Doel van het samenwerkingsverband Forint is het uitbouwen en versterken van de transmurale forensisch psychiatrische zorgketen. FPC Dr. S. van Mesdag speelt in deze keten een belangrijke rol. Door de behandeling steeds meer op elkaar aan te laten sluiten, is het steeds beter mogelijk om patiënten vanuit de Mesdag door te laten stromen naar een vervolgvoorziening binnen de keten.

Binnen de Forint-onderdelen wordt gewerkt met dezelfde zorgprogramma’s. Voor elk zorgprogramma is één zorgprogrammaleider aangesteld. Deze is Forintbreed verantwoordelijk voor het behandelaanbod binnen het programma.