Kritisch kijken naar het eigen handelen

Ethische Dilemma’s
De werkgroep Ethiek bereidt een aantal keren per jaar een themalunch voor waarin ethische dilemma’s uit de praktijk worden besproken. Daarbij gaat het niet om ‘goed’ of ‘fout’, maar om kritisch naar je eigen handelen kijken. Doel is je bewust worden van de manier waarop je keuzes in de behandeling maakt. In de video zie je de werkgroep Ethiek aan het werk.