FPC Dr. S. van Mesdag in 2017


2017 was voor FPC Dr. S. van Mesdag een pittig jaar. De verwachting was dat het aantal bij ons geplaatste patiënten zou afnemen. We moesten daarentegen echter alle zeilen bijzetten om een onverwachte toename van het aantal patiënten op te kunnen vangen en hen kwalitatief goede zorg te kunnen bieden. Hierdoor moesten we een pas op de plaats maken wat betreft onze ambities en onze ontwikkeling. We zijn er trots op dat het ons ondanks uitdagende omstandigheden is gelukt om de in-, door- en uitstroom van patiënten goed te laten verlopen. 

Meer lezen?
Bijzonderheden en Cijfers in 2017