Meer informatie voor slachtoffers en nabestaanden

Adressen en telefoonnummers voor meer informatie

Informatiepunt Detentieverloop (IDV)
Het IDV geeft op verzoek informatie aan slachtoffers en nabestaanden van misdrijven. 
Website IDV
088 699 19 51

Perspectief Herstelbemiddeling
Perspectief Herstelbemiddeling begeleidt contact tussen slachtoffers (en nabestaanden) en daders van misdrijven en andere ingrijpende gebeurtenissen. Hiervoor werken zij met professionele bemiddelaars. 
Website Perspectief Herstelbemiddeling
info@perspectiefherstelbemiddeling.nl
030 234 00 45

Slachtofferhulp Nederland (aanmeldpunt Casemanagers)
Slachtofferhulp Nederland biedt emotionele hulp, begeleiding bij het strafproces en hulp bij uw schadevergoeding. Casemanagers zijn beschikbaar voor slachtoffers van levensdelicten, ernstige gewelds- en zedendelicten en voor achterblijvers van vermissing. 
Website Slachtofferhulp
088 746 01 12
aanmeldpunt@slachtofferhulp.nl

TBS Nederland
Op de website van TBS Nederland staat meer informatie over de behandeling van daders die in een tbs-kliniek verblijven, over verlof en wanneer tbs wordt opgelegd. 
Website TBS Nederland

Netwerk Traumatisch Verlies
Bij het Netwerk Traumatisch Verlies zijn therapeuten aangesloten die ervaring hebben met het behandelen van nabestaanden die iemand hebben verloren door moord en doodslag. 
Website Netwerk Traumatisch Verlies