Behandelhuis - Hoofd Diagnostiek (24-36 uur)


Kun jij je kennis op inspirerende wijze overdragen?

De Mesdag kent vier verschillende zorgprogramma’s: persoonlijkheidsstoornissen, psychotische kwetsbaarheid, autismespectrumstoornissen en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Alle functies die bijdragen aan de vormgeving van de behandeling zijn ondergebracht in het Behandelhuis. Zodoende kan de beschikbare behandelcapaciteit doelmatig en flexibel worden ingezet, waardoor elke patiënt zo spoedig mogelijk die zorg en behandeling kan krijgen waarvoor hij geïndiceerd is. Ook de afdeling Diagnostiek is ondergebracht in het Behandelhuis. 

De afdeling Diagnostiek bestaat uit GZ-psychologen, een psychodiagnostisch medewerker en een basispsycholoog. Diagnostiek is de eerste schakel binnen de behandeling en heeft de belangrijke taak om zowel de problematiek als de delictrisico’s goed in kaart te brengen. Dit gebeurt in samenspraak met het multidisciplinaire team van de instroomunit waarbij de afdeling Diagnostiek de lijnen uitzet en alle informatie integreert. Ook het opstellen van behandel- en bejegeningsadviezen en het verzorgen van klinische lessen behoort bij dit proces. Dit geheel dient als basis voor de verdere behandeling. Naast deze werkzaamheden wordt de afdeling Diagnostiek regelmatig geconsulteerd bij vastlopende behandelingen en wordt er diagnostiek op indicatie aangevraagd. Naast het verrichten van diagnostisch onderzoek is opleiden een belangrijke functie van de afdeling; de afdeling zet zich in voor het bekwamen van stagiaires van de Master Psychologie en postmasteropleidingen, zoals de GZ-opleiding en de KP-opleiding. 

Als hoofd Diagnostiek ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit en kwantiteit van de afdeling Diagnostiek. Je geeft leiding aan de medewerkers van de afdeling Diagnostiek en begeleidt en coacht hen bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Zelf verricht je specialistische onderzoeken en superviseer je rapporten van niet-geregistreerde psychologen. Je denkt actief mee in organisatieontwikkelingen en past beleid van de afdeling aan deze ontwikkelingen aan. De functie van hoofd diagnostiek kan in overleg worden uitgebreid met bijvoorbeeld werkzaamheden als psychotherapeut.

Wil je solliciteren, dan beschik je bij voorkeur over een afgeronde postmasteropleiding klinisch (neuro)psycholoog. Ook ben je als zodanig BIG-geregistreerd. Je hebt ruime werkervaring als leidinggevende én je hebt een visie op het gebied van diagnostiek binnen de forensische psychiatrie. Deze visie kun je uitdragen naar anderen en vertalen in beleid, waarbij je rekening houdt met ontwikkelingen binnen het werkveld en met organisatieontwikkelingen. Je bent een natuurlijke kartrekker, kunt je verbaal en schriftelijk goed uitdrukken, je bent sociaal vaardig en je kunt verbinding tussen de verschillende disciplines bewerkstelligen. Je bent resultaatgericht en je kunt je in nieuwe situaties snel aanpassen. Ten slotte ben je je bewust van de omgeving waarbinnen je werkt.

Ben jij degene die wij zoeken, dan bieden we jou arbeidsvoorwaarden conform de CAO-GGZ (FWG 70). Je salaris bedraagt minimaal € 4.410,- en maximaal € 6.090,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband, afhankelijk van je opleiding en ervaring. De CAO-GGZ biedt de mogelijkheid om tijd of geld te sparen voor privédoeleinden. Binnen de Mesdag is het mogelijk deel te nemen aan de personeelssport.

We investeren graag in professionals met talent en ondersteunen je bij het blijvend uitdagend maken van je functie door te faciliteren in opleiding en scholing en het bieden van ruimte voor vakspecifieke accenten. Als nieuwe medewerker neem je deel aan een uitgebreid inwerktraject van een half jaar waarin je begeleid wordt door een werkbegeleider. 

Wil je meer weten over de functie, neem dan contact op met Gerard Bootsman, manager Behandelhuis (050 5221 219).

Denk je geschikt te zijn voor de functie? Stuur je brief met CV dan vóór 15 oktober 2017 naar FPC Dr. S. van Mesdag, afdeling PO&O, Postbus 30.002, 9700 RC Groningen of mail naar sollicitatie@fpcvanmesdag.nl. Vermeld hierbij a.u.b. ‘Hoofd Diagnostiek E-20’. Voor brieven per e-mail het verzoek om bestanden in pdf-formaat aan te leveren.

De Mesdag hecht veel waarde aan een gevarieerd personeelsbestand. Daarbij valt onder meer te denken aan een goede balans tussen het aantal autochtone en allochtone medewerkers en aan de verdeling man/vrouw. Deze vacature is tegelijkertijd in- en extern opengesteld. Bij gelijke geschiktheid genieten interne kandidaten de voorkeur.

Word je uitgenodigd voor een gesprek en zien wij je graag als nieuwe collega, dan is het aanvragen van een Verklaring omtrent Gedrag en een meeloopdag bij Diagnostiek onderdeel van de sollicitatieprocedure.


Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.