Integriteitscode

‘We gaan niet uit van welk gedrag we níet willen.
Uitgangspunt is welk gedrag we wél willen!'


In november 2013 is de eerste Integriteitscode van FPC Dr. S. van Mesdag gepresenteerd. Een code die speciaal voor en door de eigen forensische praktijk is ontwikkeld. 

De projectgroep ‘Integriteitscode’ heeft in samenwerking met medewerkers uit alle geledingen van de Mesdag de Integriteitscode opgesteld. Daarbij werd met de medewerkers gesproken over waarden, over (beroeps)normen en over de kern van het leveren van zorg aan forensisch psychiatrische patiënten onder soms moeilijke omstandigheden. Ook is er gesproken met de Patiëntenraad van de Mesdag. Aan deze patiënten is gevraagd wat zij verwachten en verlangen van medewerkers. De Integriteitscode is vanuit voornoemde informatie ontwikkeld.

De kwaliteit van de zorg en behandeling in de Mesdag is voor een groot deel afhankelijk van het gedrag en de houding van medewerkers. De Integriteitscode beschrijft uitgangswaarden voor het handelen die de basis vormen van de code. 
Waarden zijn belangrijke grondslagen voor het handelen. Verantwoordelijkheid is gekozen als de overkoepelende waarde. Daaronder scharen we: ‘zorg dragen voor’, ‘integriteit’, ‘zorgvuldigheid’ en ‘veiligheid’. 

De Integriteitscode kan medewerkers ondersteunen in de dagelijkse praktijk bij het omgaan met (morele) dilemma’s, door als leidraad voor het handelen en de verantwoording daarvoor te fungeren. De Integriteitscode is onderdeel van het behandel- en personeelsbeleid. Het ondersteunt de professionals in de organisatie bij het zelf nadenken over de best passende keuze bij een moeilijk probleem. 

Deze code beoogt transparantie in de hand te werken en bij te dragen aan de betrouwbaarheid van de Mesdag ten opzichte van haar patiënten, medewerkers en de maatschappij.