Wat bieden wij?

Een aantrekkelijke en betrouwbare werkgever!
Als organisatie willen wij optimaal presteren. Dat kan alleen als wij werken met professionele en betrokken medewerkers. Dit betekent dat onze medewerkers de Mesdagmissie met hoofd en hart onderschrijven. Het betekent ook dat onze medewerkers díe competenties hebben, die nodig zijn om hun werk goed uit te kunnen voeren.
Een logisch gevolg hiervan is dat de Mesdag investeert in zijn medewerkers. We bieden hun begeleiding, coaching, zorg en mogelijkheden voor opleiding en ontwikkeling. Want wij zijn ervan overtuigd dat investeren in medewerkers noodzakelijk is!

Onze arbeidsvoorwaarden

FPC Dr. S. van Mesdag kent een 36-urige werkweek. Voor alle medewerkers geldt de CAO-GGZ en de pensioenregeling van Pensioenfonds Zorg & Welzijn.

Individuele keuzes
Als medewerker van de Mesdag kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens invullen. Door het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden kun je tijd of geld sparen voor privé-doeleinden. Zo kun je meedoen aan het fietsenplan, vakantie-uren afkopen of juist verlof bijkopen.

naar boven

Jouw inwerktraject

Ben je nieuw in de Mesdag, dan neem je deel aan het inwerktraject. In de inwerkperiode maak je kennis met de organisatie, met de afdeling/unit waar je gaat werken en met de specifieke eisen die je functie aan jou stelt. Je wordt begeleid door een collega. Ga je werken op een behandelunit, dan word je gekoppeld aan een (ervaren) werkbegeleider.

naar boven

Ontwikkelingsmogelijkheden

De Mesdag wil zijn patiënten een kwalitatief hoogwaardige behandeling bieden. Dat kan alleen als we kwalitatief hoogwaardige medewerkers hebben. Om dat te bereiken én te behouden besteden we veel aandacht aan opleiding en begeleiding. Tijdens de doelstelling- en resultaatgesprekken die je met je leidinggevende hebt, is er aandacht voor jouw persoonlijk-competentie-ontwikkelplan.

Begeleiding kan aanvullend of noodzakelijk zijn
Werken in de forensische psychiatrie is boeiend. Werken in de forensische psychiatrie doet echter ook een stevig beroep op je kennis, vaardigheden en professionele houding. Grenzen verkennen, reflecteren, elkaar uitdagen en prikkelen; het zijn allemaal elementen van werken in FPC Dr. S. van Mesdag. Om dit in goede banen te leiden bieden we je een aantal begeleidingsvormen, die je individueel of als groep kunt aanvragen. Enkele voorbeelden zijn: supervisie, coaching, intervisie en teamcoaching.

Leren binnen de sociotherapie
Werk je op een behandelunit, dan is het individuele behandelplan leidend voor de benadering van de patiënten op jouw unit. Dit behandelplan bestaat uit verschillende deelplannen. Je leert hoe je moet werken volgens de principes van de cognitieve gedragstherapie en hoe je het signaleringsplan en het zorgplan kunt toepassen.

De Mesdag als lerende organisatie: kennis halen en brengen
Om onze kennis op peil te houden, maar ook om deze te delen met anderen heeft de Mesdag contact met verschillende mbo’s, hbo’s en universiteiten. Zo denken we mee over de inhoud van forensisch psychiatrische opleidingen. We bieden stage- en afstudeermogelijkheden aan studenten van allerlei studierichtingen. En medewerkers van de Mesdag geven gastlessen in de stad Groningen en in de regio. Onze expertise krijgt zo een plaats in het reguliere onderwijs.

naar boven