Wat heb jij in huis?

Competenties

Alleen wanneer er een optimale match is tussen de medewerkers en de organisatie, kunnen we onze organisatiedoelstellingen bereiken. Om die optimale match te creëren, maken we gebruik van competentiemanagement.

Competenties zijn persoonlijke vaardigheden waarover een medewerker beschikt. Voor elke functie worden specifieke competenties gevraagd die je in staat stellen je functie naar wens uit te oefenen. Competentiemanagement is een coachingsmethodiek waarmee je gedrag zo kunt sturen, dat het bereiken van de afgesproken doelstellingen mogelijk wordt voor de medewerker. Competentiemanagement geeft je inzicht in wat je ontwikkelpunten zijn én op welke wijze je deze punten kunt verbeteren.

Drie kerncompetenties
Op basis van onze missie hebben we drie kerncompetenties gekozen: resultaatgerichtheid, aanpassingsvermogen en omgevingsbewustzijn. Als medewerker van de Mesdag beschik je over deze drie kerncompetenties.

 1. Resultaatgerichtheid
  Je bent actief gericht op het behalen van resultaten en doelstellingen en je grijpt in bij tegenvallende resultaten. Voorbeelden: je realiseert gestelde doelen, je past je aanpak aan wanneer resultaten dreigen tegen te vallen en je doet voorstellen voor efficiënter werken.

 2. Aanpassingsvermogen
  Indien nodig pas je je eigen gedrag aan, zodat je effectief kunt omgaan met veranderende of nieuwe omstandigheden, taken, doelen, verantwoordelijkheden en/of mensen. Voorbeelden: je reageert tijdig op onverwachte, urgente of nieuwe zaken, je past je acties op eigen initiatief aan wanneer omstandigheden dit vereisen en je werkt je snel in bij nieuwe taken.

 3. Omgevingsbewustzijn
  Je bent goed geïnformeerd over ontwikkelingen binnen het eigen vakgebied, de politiek, economie, maatschappij, gezondheidszorg of andere relevante omgevingsfactoren en je benut deze kennis effectief voor je eigen functie en de organisatie. Voorbeelden: je volgt de actualiteiten om op de hoogte te blijven, je wijst collega’s op relevante ontwikkelingen en je vertaalt nieuwe ontwikkelingen naar concrete plannen en acties.

naar boven

Rolprofielen

Voor elke functie in FPC Dr. S. van Mesdag is er een functiebeschrijving. Deze is vooral geschreven om de functie in te kunnen schalen in een salarisschaal. De functie-beschrijving is echter niet geschikt als uitgangspunt voor gesprekken over je functioneren, beoordeling en ontwikkeling. Daarom hebben we iedere functie ook gekoppeld aan een rolprofiel.

Een rolprofiel beschrijft aan welke organisatiedoelstelling je een bijdrage moet leveren, hoe we kunnen vaststellen of je de gewenste doelstellingen ook hebt behaald en over welke competenties je moet beschikken om je functie naar wens te kunnen uitvoeren.

Gelijksoortige functies hebben vaak gelijksoortige rolprofielen. Daarom hebben we ervoor gekozen om slechts met negen rolprofielen te werken. Bijna elke functie in de Mesdag is gekoppeld aan één van de onderstaande rolprofielen:

 1. Adviseur
 2. Beveiliging
 3. Deelbehandelaar
 4. Hoofdbehandelaar
 5. Manager 3e echelon
 6. Medewerker Ondersteuning
 7. Secretarieel
 8. Sociotherapie
 9. Teamleider

Deze rolprofielen worden in onderstaand document beschreven.

naar boven