FPC Dr. S. van Mesdag in 2023: wij geloven in een nieuwe kans

FPC Dr. S. van Mesdag in 2023: wij geloven in een nieuwe kans

‘Wij geloven in een nieuwe kans’: de titel van de strategische koers die in 2023 met en door medewerkers van FPC Dr. S. van Mesdag is ontwikkeld. De strategische koers bestaat uit de missie, visie, kernwaarden, strategie, besturing en cultuur.

Harry Beintema, voorzitter raad van bestuur: ‘In de strategische koers 2024 – 2028 is beschreven hoe we de grote uitdagingen aangaan waar we de komende jaren voor staan. Uitdagingen zoals het vinden en behouden van voldoende medewerkers, uitstroommogelijkheden voor onze patiënten en het vastgoed. Deze uitdagingen gaan we vol vertrouwen in ons kunnen en in elkaar aan. Zodat we onze patiënten op een goede wijze verder helpen in hun leven. We maken daarmee aan elkaar en aan de buitenwereld duidelijk waar we in geloven: een nieuwe kans.’
jaarrekening

FPC Dr. S. van Mesdag heeft op 27 mei de jaarrekening en het bestuursverslag over 2023 gepubliceerd. In onderstaande video geven we een beeld van de belangrijkste feiten en cijfers.

Harry Beintema: ‘Onze patiëntenzorg is stabiel. In percentages hebben we een laag aantal incidenten. In totaal zijn er 19332 onbegeleide en begeleide verlofbewegingen geweest door patiënten. Tijdens deze verlofbewegingen heeft er 6 keer een onttrekking plaatsgevonden. Dat is 0,03 procent van alle verloven. Dat is een prachtig resultaat, waarvoor al onze collega’s elke dag hard werken. Tegelijkertijd is de bedbezetting onverminderd hoog en is de druk op de in- en uitstroom van patiënten groot.’


Positief financieel resultaat
FPC Dr. S. van Mesdag behaalde over 2023 een positief resultaat van 7,6 miljoen euro. Dit resultaat komt voort uit hogere bedrijfsopbrengsten door maximale bedbezetting en een indexatie van de tarieven. In 2023 is geïnvesteerd in vernieuwing van de brandmeldcentrales en de vernieuwing van de beveiligingssystemen. Voor het langetermijnonderhoud hanteert de Van Mesdag een meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Deze investeringen zijn opgenomen in de meerjarenbegroting 2024-2028. De financieringen en het onderhoud worden tot dusver uit de eigen financiële middelen van de Van Mesdag gefinancierd.

De Van Mesdag voldoet grotendeels aan het kwaliteitskader forensische zorg
Naast de jaarrekening heeft de Van Mesdag op 27 mei 2024 het kwaliteitsverslag over 2023 ingediend. Het kwaliteitsverslag is een verplichting vanuit het kwaliteitskader forensische zorg. In 2022 voldeed de Van Mesdag voor ongeveer 83% aan de kwaliteitsaspecten van het KKFZ. In 2023 is dit percentage verhoogd naar ongeveer 88%. Het is de bedoeling dat alle organisaties binnen de forensische zorg eind 2028 volledig werken volgens het kader. De Van Mesdag ligt goed op koers in het behalen van deze doelstellingen.


Geplaatst op 28-05-2024