Nieuws

De laatste drie nieuws- en/of persberichten van FPC Dr. S. van Mesdag en/of het ministerie van Veiligheid & Justitie ziet u hieronder. Oudere berichten vindt u in het archief.

Twee nieuwe leden raad van toezicht

Twee nieuwe leden raad van toezicht

Na een zorgvuldige procedure zijn Cynthia Grondsma en Kim Camfferman benoemd als leden van de raad van toezicht van FPC Dr. S. van Mesdag. Beide toezichthouders zijn gestart op 1 januari 2024. Daarmee is de vacature vervuld die in oktober 2023 was ontstaan door het einde van de zittingstermijn van Olav Muurmans. Daarnaast is een extra toezichthouder benoemd, om alvast te voorzien in een vacature die in oktober 2024 ontstaat.

Over Cynthia Grondsma
Cynthia Grondsma is vanaf 2002 werkzaam als advocaat, gespecialiseerd in het gezondheidsrecht. Daarnaast is ze lid geweest van de raad van toezicht van Jeugdhulp Friesland en Radiotherapeutisch Instituut Friesland. Door haar toezichthoudende functies en werk als advocaat in de zorgsector heeft Cynthia veel affiniteit met de zorgsector. Ook met de forensische zorg. Als jurist is Cynthia gewend om ‘’hoogover’’ naar zaken te kijken en relevante informatie te verzamelen, om daar vervolgens over te adviseren.
Cynthia

Benoeming bekrachtigd door Minister van Rechtsbescherming
De benoeming van Cynthia Grondsma is bekrachtigd door de Minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind. Volgens de wet benoemt de Minister van Rechtsbescherming één van de leden van de raad van toezicht. Deze toezichthouder heeft als bijzondere taak om toezicht te houden op de naleving van de bij of krachtens de wet gestelde bepalingen met betrekking tot ter beschikking gestelden en daarover ruggespraak te kunnen houden.

Over Kim Camfferman
Kim Camfferman is interim-manager, directeur en toezichthouder met ruime ervaring in HR en organisatieontwikkeling bij publieke organisaties (vooral zorg en onderwijs) en in consultancy. Kim is Directeur Mens & Organisatie a.i. bij Arkin. Onderdeel van Arkin is FPK Inforsa in Amsterdam. Daarnaast is Kim Camfferman lid van de raad van toezicht van het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum. Kim deelt met haar kennis en ervaring in de ggz de Van Mesdagovertuiging dat elk mens -ongeacht voorgeschiedenis -aandacht, steun en een toekomst verdient.
Camfferman

Raad van toezicht en raad van bestuur kijken uit naar de samenwerking
Herma Rappa, voorzitter raad van toezicht: ‘De raad van toezicht en de raad van bestuur zijn verheugd dat het is gelukt om deze nieuwe leden met hart voor de opdracht van de Mesdag, voor onze organisatie te kunnen selecteren. We kijken uit naar de samenwerking met Cynthia en Kim.’Geplaatst op 23-02-2024

Olav Muurmans neemt na acht jaar afscheid van de raad van toezicht

Olav Muurmans neemt na acht jaar afscheid van de raad van toezicht

Olav Muurmans heeft na acht jaar afscheid genomen van de raad van toezicht van FPC Dr. S. van Mesdag, vanwege het bereiken van de maximale zittingsduur. Ter voorbereiding op het aftreden is Herma Rappa op 19 mei 2023 benoemd tot voorzitter van de raad van toezicht.

Harry Beintema, voorzitter raad van bestuur: ‘Olav heeft zich jarenlang ingezet voor de Van Mesdag. Ook in ingewikkelde periodes heeft hij de kliniek geholpen de goede weg te vinden. We willen hem bedanken voor zijn grote inzet en betrokkenheid bij de patiënten en medewerkers. We wensen hem alle goeds voor de komende jaren.’

Herma Rappa, voorzitter raad van toezicht: ‘Acht jaar heeft Olav zich ingezet voor de forensische zorg. Eerst voor Lentis/Van Mesdag en na de bestuurlijke ontvlechting voor FPC Dr. S. van Mesdag. We kennen hem als een zeer betrokken toezichthouder, als voorzitter en lid van de raad van toezicht. Een integere toezichthouder die precies en oplossingsgericht is en de menselijke maat voorop stelt. We zijn dankbaar voor zijn bijdrage binnen de raad van toezicht en voor de organisatie.’

Olav Muurmans, aftredend lid raad van toezicht: ‘Ik kijk terug op een boeiende periode. Een organisatie die belangrijk werk verricht onder het kritische oog van de maatschappij die meekijkt. Ik heb veel waardering voor de medewerkers die dit met hart en ziel doen, soms onder moeilijke omstandigheden.Geplaatst op 9-11-2023

Kaartverkoop theaterwandeling TBS gestart

Kaartverkoop theaterwandeling TBS gestart

‘TBS’ is een avondvullende theaterwandeling door één van de meest intrigerende gebouwen van Groningen: FPC Dr. S. van Mesdag. In dit beeldbepalende gebouw aan de Verlengde Hereweg in de stad maakt u kennis met haar geschiedenis, de patiënten en medewerkers. Op vijf aanééngesloten avonden – van 13 tot en met 17 november 2023 - neemt theatergezelschap Schout bij Nacht u mee langs heel bijzondere performances op plekken die normaal niet publiekelijk toegankelijk zijn.

‘TBS’ is een uniek samenwerkingsverband tussen FPC Dr. S. van Mesdag en theatermaker Dio van Velden van Schout bij Nacht. Na bijna drie maanden werken met patiënten, begeleiders en leiding van en in de kliniek is ‘TBS’ een unieke voorstelling geworden op een intrigerende locatie.

In die drie maanden hebben de makers de dromen, ambities en talenten van patiënten en medewerkers tot leven gewekt. Daarmee is het een hele positieve voorstelling geworden.

Theatermaker Dio van Velden geeft een stem aan mensen aan de randen van de samenleving. In zijn Noorderzon-voorstellingen 'Glory Glory Holelujah!' ging het over mannenprostitutie, in ‘Courtisane’ over genderdiversiteit en in ‘Ketchup’ over de toenemende agressie tegen alles wat niet normatief heteroseksueel is.

‘TBS’ speelt van 13 t/m 17 november 2023 in FPC Dr. S. van Mesdag in Groningen. Voor meer informatie en tickets: kijk op www.cultuurkaartje.nl

Over de theaterproductie

  • Productie: St. Schout bij Nacht i.s.m. FPC Dr. S. van Mesdag
  • Makers: Carla de Lange, Sarah van der Meere, René de Boer, Sami Johnson, Marcel den Os en Dio van Velden
  • Met hartelijke dank aan: Provincie Groningen, Prins Bernhard Cultuur Fonds en Fonds Cultuurparticipatie

Image

Geplaatst op 10-10-2023

Gewijzigde toegang FPC Dr. S. van Mesdag tijdens 4 Mijl

Gewijzigde toegang FPC Dr. S. van Mesdag tijdens 4 Mijl

Morgenavond is de 4M4U en zondag de 4 Mijl in Groningen. Het parcours is op deze dagen afgesloten voor alle verkeer. Dit betekent dat de hoofdingang naar de Van Mesdag aan de Verlengde Hereweg afgesloten is. De organisatie van de 4 Mijl creëert zaterdag en zondag een aangepaste toegang tot de Van Mesdag aan de kant van het Engelse Kamp (zie afbeelding). Houd hier bij een bezoek aan de Van Mesdag rekening mee.

Image

Geplaatst op 06-10-2023

Claudia van Bruggen start op 1 januari 2024 als lid raad van bestuur

Claudia van Bruggen start op 1 januari 2024 als lid raad van bestuur

Claudia van Bruggen start op 1 januari 2024 als lid raad van bestuur bij FPC Dr. S. van Mesdag. Daarmee vormt Claudia samen met Harry Beintema de raad van bestuur van FPC Dr. S. van Mesdag.  Claudia is sinds 2021 directeur-bestuurder van het Leger Des Heils in de regio Noord-Oost. Daarvoor was Claudia werkzaam als Plaatsvervangend Hoofd detentie en re-integratie in de PI (penitentiaire inrichting) Zwolle.

Claudia van Bruggen: ‘De Van Mesdag heeft een belangrijke plek in onze inclusieve samenleving. Ik ben vereerd om daar als bestuurder naast Harry Beintema en samen met de raad van toezicht, mijn steentje aan bij te dragen. Ik zie uit naar de verdere kennismaking met collega’s en de ketenpartners binnen het forensisch veld en neem graag mijn ervaring binnen de forensische zorg en het politieke landschap daarin mee.’

Samen verder richting geven aan verbinding en samenwerking 
Harry Beintema, voorzitter raad van bestuur FPC Dr. S. van Mesdag: ‘Ik kijk uit naar de start van Claudia van Bruggen als mijn nieuwe collega-bestuurder. Ik ben ervan overtuigd dat we een nieuw stevig bestuur gaan vormen, om samen onze kliniek verder richting te geven. We bouwen de uitgezette lijn van het afgelopen jaar daarin verder uit gericht op verbinding en samenwerking.’

Raad van toezicht blij met komst van Claudia
Herma Rappa, voorzitter raad van toezicht: ‘We zijn blij met de komst van Claudia naar de Van Mesdag. Claudia heeft veel ervaring in de zorg en in de penitentiaire wereld. Ze is open en verbindend en haar ervaring past bij de forensische zorg en de fase van de organisatieontwikkeling waar de Van Mesdag in zit. We hebben er vertrouwen in dat ze samen met Harry Beintema een goed team gaat vormen.

De indiensttreding van Claudia op 1 januari 2024 sluit naadloos aan op de interim periode waarin Kees Donkervoort aan de Van Mesdag is verbonden. Hierdoor kunnen we 2023 afsluiten en 2024 beginnen met een volwaardig bestuur bij de Mesdag.

Geplaatst op 29-9-2023

FPC Dr. S. van Mesdag en Theater Schout bij Nacht gaan samen theater maken

FPC Dr. S. van Mesdag en Theater Schout bij Nacht gaan samen theater maken

In het najaar gaan FPC Dr. S. van Mesdag en Theater Schout bij Nacht samen een theatervoorstelling maken. De voorstelling vindt plaats binnen de muren van FPC Dr. S. van Mesdag. Een voorstelling met en door patiënten, medewerkers en professionele theatermakers. Schout bij Nacht maakt theatervoorstellingen met en over groepen mensen in de samenleving die op weinig tot geen begrip mogen rekenen. Kwetsbare groepen, vaak het slachtoffer van vooroordelen. Van wie het bestaan het liefst vergeten wordt, ver en lang weg gestopt.

Iedereen heeft dromen en ambities
Bij tbs-patiënten is iets vreselijk mis gegaan in hun leven. Toch verdient iedereen een herkansing. Ieder mens heeft deugden en talenten. En dromen en ambities. De komende tijd gaan de theatermakers samen met patiënten en medewerkers aan de slag om de dromen en ambities te leren kennen en dit te stimuleren. Door theater als middel wil Stichting Schout bij Nacht een bijdrage leveren aan een genuanceerder en respectvoller beeld over TBS, de patiënten en iedereen die ermee te maken heeft. Een theatervoorstelling over dromen, ambities en talenten.

Houd onze website en socials in de gaten voor meer informatie over deze voorstelling.

Geplaatst op 10-8-2023

FPC Dr. S. van Mesdag wint Veilgvoedsel.nl Award

FPC Dr. S. van Mesdag wint Veiligvoedsel.nl Award

De centrale keuken van FPC Dr. S. van Mesdag voldoet aan de hygiëneregels voor de voedselveiligheid. De kliniek heeft de keurmerkaudit van Stichting Veiligvoedsel.nl met een zeer goed resultaat doorlopen. Het niveau in de centrale bereidingsruimte was zelfs zo hoog, dat wij de winnaar zijn van de Veiligvoedsel.nl Award 2023 in de categorie Beste Keuken. Hiermee behoren wij tot de top van heel Nederland.

Geplaatst op 5-7-2023

Meer nieuws

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws? Volg ons op Twitter!