Disclaimer

Wij streven ernaar dat alle informatie op deze site op het moment van publicatie juist is. FPC Dr. S. van Mesdag aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit eventuele fouten op deze site. Ook kunt u geen rechten ontlenen aan de informatie op deze site.

Auteursrecht
De auteursrechten van al het tekst- en beeldmateriaal op deze website berusten bij
FPC Dr. S. van Mesdag en zijn wettelijk beschermd. U dient zich te houden aan de gebruikelijke voorwaarden voor het overnemen van auteursrechtelijke werken (waaronder correcte en volledige bronvermelding en het niet mogen bewerken of vertalen van de teksten zonder aanvullende toestemming van de rechthebbende(n)).

Bij twijfel kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie van FPC Dr. S. van Mesdag.

E-mailberichten
Alle door FPC Dr. S. van Mesdag verzonden e-mailberichten zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u niet de geadresseerde bent of een bericht is abusievelijk aan u verzonden door FPC Dr. S. van Mesdag, verzoeken wij u vriendelijk dit aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

Indien de informatie niet voor u bestemd is bent u niet gerechtigd tot kennisneming, verspreiding, openbaarmaking of vermenigvuldiging van een bericht. FPC Dr. S. van Mesdag staat niet in voor de juiste overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan. FPC Dr. S. van Mesdag aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. Een e-mailbericht brengt geen enkele contractuele gebondenheid van FPC Dr. S. van Mesdag tot stand.