Op bezoek bij patiënten

Het behouden en/of uitbreiden van sociale contacten is een wezenlijk onderdeel van de behandeling van onze patiënten. Vooral in de fase waarin de behandeling zich richt op terugkeer naar de maatschappij is een actieve, ondersteunende rol van familie, vrienden en kennissen van groot belang. Forensisch psychiatrisch centrum (FPC) Dr. S. van Mesdag hecht er daarom veel waarde aan, dat de patiënten die aan ons zijn toevertrouwd bezoek ontvangen.

Omdat we ernaar streven elke patiënt zo goed mogelijk te behandelen is het echter noodzakelijk om ook voor bezoekers een aantal regels te handhaven. Daarvoor vragen wij uw begrip en medewerking. Door u aan de regels te houden levert u een bijdrage aan de veiligheid binnen de Mesdag.

In de brochures 'Op bezoek' en 'Geen drugs of alcohol mee' kunt u lezen welke regels er zijn voor het bezoeken van onze patiënten. Hieronder vindt u een samenvatting.

Voor de eerste keer op bezoek
Wanneer u één van onze patiënten voor de eerste keer wilt bezoeken, moet u contact opnemen met de maatschappelijk werker van de unit waar deze patiënt verblijft. Hij zal dan een afspraak met u maken om u thuis te bezoeken. Op basis van het bezoek bij u thuis beoordeelt hij of uw bezoek aan de patiënt past binnen zijn behandeling. Ook informeert hij u in dit gesprek over de regels en gebruiken binnen de Mesdag.

Begeleid bezoek
De eerste bezoeken kunnen onder begeleiding van een medewerker plaatsvinden. Deze bezoeken zijn normaal gesproken van korte duur (maximaal één uur). U bezoekt de patiënt meestal in de bezoekersruimte of op zijn kamer. Na een aantal bezoeken evalueren we het bezoek. We besluiten dan onder meer of er nog behoefte bestaat aan begeleiding van het bezoek.

Bezoekers die jonger zijn dan achttien jaar moeten altijd begeleid worden door een volwassene.

Semi-begeleid of onbegeleid bezoek
Kunnen de bezoeken zonder begeleiding plaatsvinden, dan voeren we dit mogelijk gefaseerd in. Dit betekent dat we eerst semi-begeleid bezoek toestaan. Het bezoek zal dan gedeeltelijk begeleid en gedeeltelijk onbegeleid zijn. Gaat dit goed dan wordt het bezoek uiteindelijk onbegeleid. Bij semi-begeleid en onbegeleid bezoek mogen de bezoeken langer dan één uur duren.

Bezoek aanvragen
Wanneer uw bezoek past in de behandeling van de patiënt kunt u met hem afspreken wanneer u op bezoek wilt komen. Van de patiënt wordt verwacht dat hij één werkdag voordat het bezoek plaatsvindt, zijn bezoekaanvraag met een medewerker van de unit bespreekt. Hij geeft dan aan wie er op bezoek komt, wanneer het bezoek plaatsvindt en hoe lang het zal duren.

Bezoek- en beltijden
U kunt onze patiënten bezoeken:
- tussen 17.00u en 20.00u op ma, di, wo, do en vr;
- tussen 11.15u en 20.00u in het weekend en op feestdagen.
Binnen deze tijden kunnen units hiervan afwijken.

U kunt bellen met 050 5221 221 wanneer u toestemming heeft om met één van onze patiënten te bellen. De beltijden zijn:
- tussen 08.00u en 09.00u en tussen 16.00u en 20.15u op ma, di, wo, do en vr;
- tussen 11.15u en 19.45u in het weekend en op feestdagen.

In uitzonderlijke situaties kan in overleg met de unitmedewerkers van deze tijden worden afgeweken.

Parkeren 
Voor bezoekers is een beperkt aantal parkeerplekken beschikbaar. Wij verzoeken u daarom zoveel mogelijk met het openbaar vervoer, de fiets of anderszins naar FPC Dr. S. van Mesdag te komen.