Rondleidingen

Maximaal één keer per week wordt een groep mensen in de gelegenheid gesteld de Mesdag te bezoeken. Niet alle patiënten vinden dit prettig. Terecht, want de bezoekers worden rondgeleid door hun 'woning'. Omdat wij het wel belangrijk vinden buitenstaanders een beter beeld te geven van de gang van zaken in een gesloten forensisch psychiatrisch centrum, hanteren wij het volgende beleid voor het rondleiden van bezoekers.

Beleid
Alleen relevante groepen hebben de mogelijkheid de Mesdag te bezoeken. Onder ‘relevant’ wordt verstaan dat er een duidelijk wederzijds belang moet zijn bij het bezoek, nu of in de toekomst. Enkele voorbeelden zijn:

  • Studenten die een voor FPC Dr. S. van Mesdag relevante studierichting volgen
  • Collega’s uit de rechts- en/of zorgketen
  • Relaties in het kader van de reïntegratie van patiënten
  • Omwonenden (buurtbewoners) om wederzijds begrip te bewerkstelligen
  • Familie/relaties van medewerkers

De grootte van de groep is minimaal 10 en maximaal 25 personen.
Wilt u in groepsverband de Mesdag bezoeken en voldoet u aan de genoemde criteria, dan kunt u zich telefonisch aanmelden bij de afdeling Communicatie (050 5221 221).


Toegangscontrole
Alle deelnemers aan de rondleiding moeten zich met een wettelijk legitimatiebewijs kunnen legitimeren bij de receptie. De receptionist zal alle deelnemers vragen hun mobiele telefoon en/of digitale agenda uit te schakelen en in een kluisje te leggen.
1 op de 5 deelnemers controleren wij op contrabande (niet-toegestane goederen). Dit betekent dat hij/zij piepvrij door de detectiepoort dient te gaan en dat handbagage wordt gescand. 

Niet piepvrij door detectiepoort 
Mocht de deelnemer niet piepvrij door de poort gaan, bijvoorbeeld door metalen onderdelen aan kleding*, dan wordt hij/zij vervolgens door een medewerker gecontroleerd met de handscan. 

* De detectiepoort is volgens de norm van DJI afgesteld. De poort piept niet bij een kleine hoeveelheid metaal, zoals een knoop/rits in een broek of een beugel bh met weinig ijzer, maar bijvoorbeeld wel bij een riem met veel ijzer of schoenen met stalen neuzen. Een bezoeker is zélf verantwoordelijk voor het ‘piepvrij door de detectiepoort gaan’.

Scannen handbagage
Als de scan daartoe aanleiding geeft zal een medewerker de handbagage controleren of vragen om een bepaald voorwerp uit de tas te laten zien, omdat het niet goed herkenbaar is. Het gaat dan bijvoorbeeld om een voorwerp in de vorm van een slag- of steekwapen.