Verboden voorwerpen

Op 1 november 2019 is de Wet strafbaarstelling binnenbrengen verboden voorwerpen ingetreden in justitiële inrichtingen en forensisch psychiatrische centra. Dit betekent dat het strafbaar is om bepaalde voorwerpen in te voeren. Bij de toegang tot FPC Dr. S. van Mesdag vindt controle plaats op deze voorwerpen. Hieronder vallen drugs, wapens en munitie, geld, explosieven, alcohol, rookwaren, informatiedragers en communicatiemiddelen. Dus ook voorwerpen die buiten Van Mesdag niet verboden zijn zoals een mobiele telefoon, geld, sigaretten en gereedschap.

Deze voorwerpen zijn verboden om binnen te brengen bij FPC Dr. S. van Mesdag:

  • Drugs vermeld op de lijst 1 en 2 van de Opiumwet 2017: cannabis (hasj of wiet), cocaïne, speed (amfetamine, pep, methamfetamine), amfetamine, GHB, LSD, methadon, paddo’s en truffels, XTC, ketamine (special K), qat/khat, crack, benzodiazepine/benzo’s (slaap-/kalmeringsmiddelen), ecodrugs, lachgas, poppers, DXM, PCP, 4-FN4-FMP, design drugs (nieuwe drugs), spice (misbruik van kruiden).
  • Wapens en munitie vermeld in de Wet wapens en munitie: stiletto’s, valmessen en andere opvouwbare messen, boksbeugels, ploertendoders, wurgstokken, werpsterren, vilmessen, ballistische messen en geluiddempers voor wapens, pijlen en pijlpunten, katapulten, andere door de Minister van Justitie en Veiligheid aangewezen wapens die een ernstige bedreiging van personen kunnen vormen of die zodanig op een wapen gelijken, dat zij voor bedreiging of afdreiging geschikt zijn, vuurwapens die niet onder een andere categorie vallen, vuurwapens geschikt om automatisch te vuren, stroomstootwapens, voorwerpen bestemd voor het treffen van personen met giftige, verstikkende, weerloosmakende, traanverwekkende en soortgelijke stoffen, voorwerpen bestemd voor het treffen van personen of zaken door vuur of door middel van ontploffing, vuurwapens in de vorm van geweren, revolvers en pistolen, toestellen die geschikt zijn om projectielen af te schieten (schietpen), werpmessen, alarmen, startpistolen en revolvers, wapens waarvan het lemmet meer dan één snijvlak heeft, degens, zwaarden, sabels en bajonetten, wapenstokken, lucht-, gas- en veerdrukwapens, kruisbogen en harpoenen, traanverwekkende middelen, andere voorwerpen waarvan gelet op hun aard of de omstandigheden redelijkerwijs kan worden aangenomen dat ze zijn bestemd om letsel aan personen toe te brengen of te dreigen en die niet onder een van de categorieën vallen, zoals munitie.
  • Geld, in de vorm van: biljetten, munten, bitcoins, voorwerpen die gelet op het gebruik naar hun aard als betaalmiddel worden ingezet zoals niet op legale wijze in bezit zijnde telefoonkaarten en bankpassen.
  • Explosieven: Voorwerpen en grondstoffen bestemd voor het samenstellen van explosieven.
  • Alcohol: elke vorm van alcohol bevattende dranken.
  • lnformatiedragers: elk medium dat wordt gebruikt om informatie op vast te leggen en eventueel te transporteren, zoals e-reader, USB-stick, iPad, datarecorder, cd-rom en memory card.
  • Communicatiemiddelen: een apparaat dat communicatie vergemakkelijkt of onder omstandigheden communicatie mogelijk maakt, zoals mobiele telefoon (klassieke vorm), smartphone, andere communicatiemiddelen zoals een horloge, dongel, oplader, GSM-onderdelen die in samenstelling communiceren mogelijk maken, film- en videoapparatuur, fotocamera’s, drone.
  • Voorwerpen waarvoor toestemming van de RvB noodzakelijk is om deze binnen te brengen in de kliniek, waaronder post, lectuur, medicatie, huisdieren.
  • Overige voorwerpen: zaklantaarns, kaarsen, olielampen, verrekijkers en telescopen, design drugs (nieuwe drugs en spice), messen en andere steekwapens die niet strafbaar zijn op grond van de Wet wapens en munitie, voorwerpen die de schijn hebben als een vuur- of steekwapen te kunnen worden gebruikt (nepmes of nepvuurwapen), voorwerpen van discriminerende, aanstootgevende of militante aard, zoals vibrators en sekspoppen. Let op: Indien u zelf noodzakelijke (levensreddende) medicatie nodig heeft tijdens uw bezoek, dient u dit vooraf kenbaar te maken bij de forensisch systeemwerkers. Voor de invoer hiervan moet u vooraf expliciet toestemming krijgen.
  • Voorwerpen waarvan de RvB in hetzij de huisregels hetzij in een afzonderlijk besluit aan een patiënt heeft bepaald dat deze in zijn inrichting of op zijn afdeling verboden zijn, waaronder: energiedranken, niet door de kliniek verstrekte medicijnen, vitaminepreparaten, voedingssupplementen en homeopathische middelen, (brand)gevaarlijke voorwerpen, kaarsen en waxinelichtjes (tenzij deze op batterij werken); gereedschappen, chemicaliën, licht ontvlambare vloeistoffen, zoals terpentine, benzine en spiritus, spuitbussen, voorwerpen die een grote hoeveelheid stroom gebruiken (meer dan 10 A), aanstootgevende attributen/afbeeldingen/foto’s en dergelijke, sfeer- en/of feestverlichting (enkel toegestaan rondom de kerstdagen), audiovisuele, opname- en computerapparatuur (computers, toetsenborden, USB-sticks, externe schijven, eigen MP3-spelers en andere gegevensdragers met interne opslagcapaciteit en/of netwerkfunctionaliteit), artikelen waarmee een urinecontrole kan worden beïnvloed, artikelen waarmee de geur van verboden middelen gemaskeerd kan worden.