Dr. Synco van Mesdag

Dr. Synco van Mesdag (1869-1941) is aan het begin van de twintigste eeuw huisarts in Groningen. Naast zijn reguliere huisartsenpraktijk werkt hij van 1900 tot 1903 als geneesheer bij de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen. Daarna is hij tot 1905 als tweede geneesheer in dienst bij het krankzinnigengesticht in Franeker.

In 1905 wordt hij geneesheer bij de strafgevangenis in Groningen. Hier raakt hij geïnteresseerd in gedetineerden met psychiatrische stoornissen. Hij trekt zich het lot van juist deze groep gedetineerden aan. Van Mesdag wordt zich er steeds meer van bewust dat de wijze waarop de gevangenisbewaarders met de gedetineerden omgaan, het welzijn van deze gedetineerden én het welzijn van de bewaarders kan vergroten. Om te bereiken dat de medewerkers de gedetineerden op een andere wijze benaderen, organiseert hij in zijn huis bijeenkomsten voor het personeel. Hij geeft de gevangenisbewaarders uitleg over de psychiatrische problematiek van de gedetineerden en hij onderwijst hen in de juiste manieren van omgang. Mogelijk is hij de eerste arts die de behandeling van de psychiatrisch gestoorde delinquent koppelt aan de ontwikkeling van deskundigheid en competenties van medewerkers.

Image

Synco van Mesdag