Slachtoffers en nabestaanden

Slachtoffer of nabestaande worden van een misdrijf is een ingrijpende gebeurtenis. Het is een situatie waar u geen invloed op hebt gehad. Ook op de straf die de dader heeft gekregen hebt u geen invloed gehad. Mogelijk wilt u wél invloed hebben op de informatie die u ontvangt over het behandelverloop van de dader. Of misschien wilt u contact met iemand van de Mesdag (de tbs-kliniek) of met de dader zelf. Wat is er dan mogelijk?

Vragen van slachtoffers
FPC Dr. S. van Mesdag (de Mesdag kliniek) probeert op verschillende manieren rekening te houden met de wensen van slachtoffers en nabestaanden. Wilt u weten hoe een tbs-traject eruitziet? Wat het betekent als een dader op verlof gaat? Hoe groot de kans is op een onverwachte confrontatie? Wilt u dat de Mesdag rekening houdt met uw wens dat de dader niet bij u in de buurt komt?
Mogelijk leven deze vragen bij u, of heeft u de behoefte om te vertellen welke impact het delict op uw leven heeft gehad. Daders kunnen ook de behoefte voelen om dingen uit te leggen aan een slachtoffer, spijt te betuigen of contact met familieleden te herstellen.

Gesprek of ander contact

De Mesdag biedt u de mogelijkheid om hierover in gesprek te gaan met een forensisch systeemwerker (een maatschappelijk werker). Ook kunt u overwegen of u contact wilt met de dader zelf. Als de dader dat ook wil kunnen we een ontmoeting of contact per telefoon of brief tussen dader en slachtoffer organiseren.

Wilt u hierover in gesprek of heeft u vragen? U kunt contact opnemen met Marieke de Jonge via m.de.jonge@fpcvanmesdag.nl, één van de forensisch systeemwerkers in de Mesdag kliniek. Ook hulpverleners van slachtoffers of nabestaanden kunnen via dit emailadres meer informatie krijgen.

U kunt ook bij het Informatiepunt Detentieverloop (IDV) aangeven dat u contact wilt met een maatschappelijk werker van de Mesdag. Het IDV neemt dan namens u contact met ons op met uw vraag. Als u contact wil met de dader, kunt u dat ook aangeven bij Slachtofferhulp Nederland of bij Perspectief Herstelbemiddeling.

Vragen over behandeling en verlof
Misschien wilt u meer informatie, maar hebt u geen behoefte aan contact met een forensisch systeemwerker of met de dader. Wellicht wilt u informatie over de verschillende fasen van de behandeling of over verlof. U kunt dit dan aangegeven bij het IDV. U kunt daar aangeven of u wensen heeft over de plaats waar een dader naar toe gaat op verlof, bijvoorbeeld naar uw woonplaats. Het IDV geeft uw wensen aan ons door. Wij gaan dan kijken of we daar rekening mee kunnen houden.

Bij een rechtszitting zijn
Als u dat wilt kunt u bij een rechtszitting zijn. De rechter beoordeelt dan of de tbs-maatregel verlengd wordt of kan stoppen. De dader kan hier ook bij aanwezig zijn.

Slachtofferbewust werken en onderzoek
Er wordt op verschillende manieren slachtofferbewust gewerkt in de Mesdag kliniek. Voor medewerkers is de Handreiking Slachtofferbewust werken voor forensisch maatschappelijk werkers ontwikkeld. De handreiking is hier beschikbaar.
Meer informatie voor slachtoffers en nabestaanden: gegevens en websites ketenpartners