Nieuws

De laatste drie nieuws- en/of persberichten van FPC Dr. S. van Mesdag en/of het ministerie van Veiligheid & Justitie ziet u hieronder. Oudere berichten vindt u in het archief.

Eerste cursus 'Digisterker' van start bij FPC Dr. S van Mesdag

Biblionet Groningen start met cursussen Digisterker voor bedrijven en organisaties
Eerste cursus gaat van start bij FPC Dr. S van Mesdag

Groningen – Op woensdagmiddag 16 januari ondertekenden Piet Boekhoudt, directeur Stichting Digisterker, en Jacqueline Roelofs, manager Innovatie Biblionet Groningen, bij FPC Dr. S van Mesdag een overeenkomst die ervoor gaat zorgen dat steeds meer Groningers digitaal vaardig worden. Dankzij het programma Digisterker leren cursisten bijvoorbeeld hoe ze online een afspraak kunnen maken bij de gemeente of hoe zij hun rijbewijs verlengen. 

De afgelopen jaren konden Groningers de cursus Digisterker al volgen bij bibliotheken. Vanaf nu is het programma ook beschikbaar voor bedrijven en instellingen die aan de slag willen met het verbeteren van digitale vaardigheden van hun medewerkers, patiënten of cliënten. 

Eerste organisatie: FPC Dr. S. van Mesdag 
De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst vond plaats bij de eerste instelling waar Biblionet Groningen de training gaat verzorgen, bij het FPC Dr. S. van Mesdag. “Wij gaan de educatief therapeuten opleiden, zodat ze daarna zelf aan de slag kunnen met het digivaardiger maken van de patiënten”, aldus Jacqueline Roelofs van Biblionet Groningen. Het trainingsprogramma wordt door Stichting Digisterker op maat gemaakt voor van Mesdag. 

Digitale vaardigheden ontwikkelen  
Na het officiële moment van ondertekening, vertelde Albert Jan Pol, manager Algemene Zaken bij FPC Dr. S van Mesdag dat het Digisterker programma een goede aanvulling is op de behandeling van patiënten in het FPC Dr. S van Mesdag. “Het doel van onze behandeling is om patiënten veilig terug laten keren naar de samenleving. Volwaardig meedoen in die samenleving is tegenwoordig alleen mogelijk wanneer je digitaal vaardig bent. Dit voorkomt problemen en frustraties en maakt beter functioneren mogelijk.”, aldus Pol.

Een grote groep patiënten in FPC Dr. S. van Mesdag is nog niet digitaal vaardig, doordat ze langere tijd zijn uitgesloten van de samenleving en/of het nooit geleerd hebben. Vanwege psychische problemen of een licht verstandelijke beperking is ondersteuning bij het aanleren van deze vaardigheden hard nodig. Voor patiënten is het dus een belangrijke voorwaarde om goed te kunnen functioneren. 

Digitaal vaardige samenleving 
“Er zijn inmiddels al honderden cursisten digitaal vaardiger geworden dankzij de cursussen in onze bibliotheken. Ook zijn we partner in de Digital Literacy Coalition, samen met onder meer de Rijksuniversiteit Groningen, het UMCG, de Hanzehogeschool, de ROC’s en 13 andere partners. Het doel is dat we Groningen in 2025 de meest digitaal geletterde stad en provincie van Nederland maken. Deze samenwerking met Stichting Digisterker is een nieuwe stap in het bereiken van die doelstelling’, aldus manager Jacqueline Roelofs van Biblionet Groningen. De komende tijd gaat Biblionet Groningen in gesprek met andere bedrijven en organisaties die belangstelling hebben voor het programma Digisterker Werkgeversaanpak. 

Geplaatst op 17-1-2019

Minder kans op ontlopen tbs door investering in expertise en duidelijkere wetgeving

Minder kans op ontlopen tbs door investering in expertise en duidelijkere wetgeving

Minister Dekker (Rechtsbescherming) neemt maatregelen om de problematiek van ‘weigeraars’ verder aan te pakken. Dat is nodig omdat verdachten soms bewust weigeren mee te werken aan het onderzoek dat bepaalt of er sprake is van een psychische stoornis. Er wordt daarom niet altijd een tbs-maatregel opgelegd. Dit vormt een onnodig risico voor de samenleving. De minister wil dat verdachten en gedetineerden met psychische problematiek wel worden behandeld. Hij komt daarom met een wetsvoorstel waarmee de eisen aan het opleggen van de tbs-maatregel worden verduidelijkt. Daarnaast moet de kennis en expertise bij rechters, officieren van justitie en gedragsdeskundigen worden verbeterd. Dat schrijft minister Dekker vandaag (8 oktober 2018) aan de Tweede Kamer.

Lees hier het gehele bericht van het ministerie van Veiligheid & Justitie.

Geplaatst op 8-10-2018

Bas Eenhoorn benoemd als voorzitter Taskforce Veiligheid en Kwaliteit in de forensische zorg

Bas Eenhoorn benoemd als voorzitter Taskforce Veiligheid en Kwaliteit in de forensische zorg

Minister Dekker (Rechtsbescherming) en vertegenwoordigers van GGZ Nederland (GGZ NL), de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), de Federatie Opvang (FO) en de Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Alliantie hebben de heer Bas Eenhoorn bereid gevonden om de rol van voorzitter te vervullen voor de Taskforce Veiligheid en Kwaliteit in de forensische zorg. Deze Taskforce op het terrein van de Forensische Zorg is aangekondigd in de Tweede Kamerbrief van 13 juli 2018. 

Eenhoorn zal als onafhankelijk voorzitter de afspraken die zijn gemaakt in de Meerjarenovereenkomst Forensische zorg 2018-2021 ten uitvoer brengen. Deze afspraken richten zich voornamelijk op het verbeteren van de arbeidsmarkt, het verminderen van administratieve lasten en het verbeteren van de kwaliteit van zorg en veiligheid binnen de forensische zorg. Er is in totaal 28,5 miljoen euro extra beschikbaar. Met deze maatregelen worden de kwaliteit en veiligheid weer op peil gebracht.

Bas Eenhoorn is momenteel (waarnemend) burgemeester van de gemeente Amstelveen; eerder ook van onder andere Voorburg, Vlaardingen en Alphen a/d Rhijn. Van 2014 tot 2018 was hij Nationaal Commissaris Digitale Overheid. In 2014 heeft hij een voorzittersrol vervuld in de Forensische zorg als voorzitter van de taskforce verkorten behandelduur tbs. De gemiddelde behandelduur van de tbs-maatregel is onder zijn voorzitterschap teruggebracht van ruim 10 naar beneden de 8 jaar.

Bron: Ministerie van Justiie & Veiligheid | Nieuwsbericht | 27-09-2018 

Geplaatst op 28-9-2018

Meer nieuws

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws? Volg ons op Twitter!