Visie op Behandeling

De behandeling kent een aantal leidende principes

  1. Delictanalyse is het vertrekpunt van de behandeling.
  2. Veilig terugkeren naar de samenleving is het doel.
  3. De behandeling is gebaseerd op de what-works-principles.
  4. Verantwoordelijkheid en autonomie vergroten is het streven.
  5. Behandelinterventies zijn gericht op factoren die recidiverisico verkleinen.
    lees meer >

Cognitieve gedragstherapie
We werken op basis van de cognitieve gedragstherapie (CGT). Bij de CGT is het uitgangspunt dat gedachten en gevoelens je gedrag beïnvloeden. lees meer >

Community Reinforcement Approach (CRA)
We werken in de behandeling met CRA. Uitgangspunt van de CRA is het bekrachtigen van pro-sociale (niet alleen gericht op je eigen welzijn) levensstijl van de patiënt. lees meer >

Vrij van verslavende middelen
We streven ernaar de Mesdag drugsvrij te houden. Patiënten en hun omgeving worden daarom gecontroleerd op het gebruik of het in bezit hebben van verslavende middelen. lees meer >

Alert op de behandelcultuur
De (behandel)cultuur in de Mesdag is dynamisch en voortdurend in ontwikkeling. Om te voorkomen dat er ongemerkt een onwenselijke cultuur ontstaat zijn patiënten en medewerkers daar voortdurend alert op. lees meer >