Cognitieve gedragstherapie

In FPC Dr. S. van Mesdag werken we op basis van de cognitieve gedragstherapie (CGT). Bij de CGT is het uitgangspunt dat gedachten en gevoelens je gedrag beïnvloeden.

Iedereen doet, denkt en handelt op een bepaalde manier. In de loop van ons leven hebben we veel gedrag aangeleerd. Cognitieve gedragstherapie spoort disfunctionele gedragspatronen op. Deze patronen zijn vaak gebaseerd op disfunctionele gedachten. Deze gedachten en gedragspatronen brengen je in de problemen of leiden ertoe dat je omgeving problemen met jou ervaart. CGT gaat ervan uit dat je door anders te denken over een bepaalde situatie ook tot ander gedrag kunt komen. Door te oefenen met andere (functionele) gedragspatronen kun je op een methodische wijze, stap voor stap en doelgericht, je gedrag veranderen.