Community Reinforcement Approach (CRA)

In FPC Dr. S. van Mesdag werken we volgens de CRA. Het uitgangspunt van de CRA is het bekrachtigen, stimuleren van een pro-sociale en autonome levensstijl van de patiënt. Pro-sociaal betekent niet alleen gericht op het eigen welzijn, maar ook op dat van anderen. Bij de CRA wordt positief gedrag beloond en negatief gedrag genegeerd of begrensd.

De behandeldoelen die de patiënt samen met het behandelteam opstelt staan daarbij centraal. We streven ernaar de behandeldoelen zo veel mogelijk te koppelen aan de delictfactoren van de patiënt. Dit zijn de factoren die bij het plegen van een delict een rol speelden. Maar ook de beschermende factoren, de factoren die het plegen van een delict juist voorkomen, hebben een belangrijke rol binnen de behandeling.