Vrij van verslavende middelen

Ziektebeeld, verslaving en/of middelengebruik en delictgedrag zijn over het algemeen nauw met elkaar verweven. Een groot deel van onze patiënten heeft problemen met middelengebruik of is zelfs verslaafd.

Delictrisico
Bij veel patiënten heeft het gebruik van verslavende middelen een belangrijke rol gespeeld bij het plegen van het delict. Verslavende middelen zijn een grote risicofactor als het gaat om de kans op recidive (het opnieuw plegen van een delict). Alleen wanneer de patiënt dergelijke middelen niet gebruikt kan hij veilig terugkeren naar de samenleving. Om patiënten te steunen bij het stoppen met het gebruik van drugs en/of alcohol proberen we de Mesdag drugs- en alcoholvrij te houden.

Gevolgen van gebruik en handel
Niet alleen het delictrisico is een belangrijke reden voor het weren van drugs en alcohol. Gebruik van verslavende middelen leidt namelijk ook tot:

  • de vermindering van de geestelijke en lichamelijke gezondheid van de patiënt;
  • een afname van de motivatie voor de behandeling;
  • verstoorde behandelrelaties;
  • verstoorde relaties tussen patiënten;
  • het stopzetten van het verlof;
  • een negatieve sfeer in het algemeen.

Vanzelfsprekend zijn dit onwenselijke gevolgen voor de (duur van de) behandeling en het behandelklimaat.

Beleid
We streven ernaar de Mesdag drugsvrij te houden. Patiënten en hun omgeving worden daarom gecontroleerd op het gebruik of het in bezit hebben van verslavende middelen.

Het verstrekken van methadon kan onderdeel zijn van de behandeling van de verslaving. Dit gebeurt alleen wanneer een patiënt in zijn dagelijks functioneren wordt belemmerd door ontwenningsverschijnselen. Ook kunnen medicijnen worden voorgeschreven die ervoor zorgen dat de behoefte aan alcohol afneemt.