Zorgprogramma's en Zorgpaden

Binnen FPC Dr. S. van Mesdag werken we met zorgprogramma's en zorgpaden. Een zorgprogramma start met het diagnostische onderdeel.

Diagnostiek
Tijdens de instroomfase volgt de patiënt het diagnostische onderdeel van het zorgprogramma. In deze fase proberen we een zo compleet mogelijk beeld van de patiënt en zijn problematiek te krijgen. Op basis van dit beeld stellen we een diagnose. Ook stellen we vast welk zorgprogramma geschikt is voor de patiënt.

Zorgprogramma
Een zorgprogramma is een samenhangend behandel- en zorgaanbod voor een bepaalde categorie patiënten. In de Mesdag is er een zorgprogramma voor patiënten:


Het zorgprogramma beschrijft voor iedere behandelfase welke behandelactiviteiten voor een patiënt van toepassing kunnen zijn. Door te werken met zorgprogramma’s is het aanbod voor een bepaalde patiëntencategorie hetzelfde. Tegelijkertijd kunnen we elke patiënt op maat behandelen doordat het zorgprogramma uit verschillende behandel-modules is opgebouwd. Als dat nodig is kan de patiënt ook behandelmodules uit een ander zorgprogramma volgen.
Volgens de zorgprogramma’s is de behandelduur tussen de drie en de zes jaar. Omdat de Mesdag nog niet zo heel erg lang met deze methode werkt hopen we met deze methode de huidige gemiddelde behandelduur te verkorten.

Zorgpaden
Ook binnen elk zorgprogramma maken we onderscheid tussen verschillende categorieën patiënten. Daarom bestaat elk zorgprogramma weer uit een aantal zorgpaden. Voor ieder zorgpad geven we aan welke behandelmodules een patiënt in welke tijdsperiode kan volgen. Zo is er voor drie zorgprogramma’s een zorgpad voor patiënten die intensiever (en dus sneller) dan de gemiddelde patiënt behandeld kunnen worden. 

Vraag en aanbod
De zorgprogramma’s en de zorgpaden worden samengesteld op basis van de behandelbehoefte van de patiënten. Deze behandelbehoefte wordt aangegeven door de behandelcoördinatoren. De vraag is bepalend voor het aanbod. 

Door voor elke patiënt een zorgpad te beschrijven weten we aan welke therapieën en trainingen de komende periode behoefte is. Door onze behandeldeskundigheid hier op af te stemmen (aannemen of inkopen) proberen we de wachttijden voor therapieën en trainingen zo kort mogelijk te houden. 

Voor elk zorgprogramma is er een zorgprogrammaleider. Hij is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het zorgprogramma en dus ook mede bepalend voor de inhoud van het zorgprogramma.