Onderzoek

De Mesdag doet op verschillende terreinen wetenschappelijk onderzoek. Samen met andere forensische instellingen, hogescholen en universiteiten doen wij onderzoek naar het effect van onze behandelmethoden. Met als doel onze behandeling steeds verder te verbeteren. 

Om in te kunnen schatten of een patiënt veilig op verlof kan, proberen we zo goed mogelijk vast te stellen welke risico’s er zijn bij het verlenen van verlof. Dit doen we met zogenaamde risicotaxatie-instrumenten. Ook naar de nauwkeurigheid van deze wetenschappelijk onderbouwde vragenlijsten doen we samen met andere instellingen onderzoek, zodat we de risico’s steeds beter kunnen ‘voorspellen’. 

De hieronder genoemde onderzoeken worden uitgevoerd door onze afdeling Onderzoek al dan niet in samenwerking met andere forensisch psychiatrische instellingen, hogescholen en universiteiten. Over de onderzoeken wordt gepubliceerd in Nederlandse en internationale vaktijdschriften. Ook publiceren we regelmatig in GGzet Wetenschappelijk. Daarnaast geven de onderzoekers lezingen en workshops over hun onderzoek op Nederlandse en internationale symposia.


Onderzoekslijnen

De afdeling Onderzoek hanteert de onderstaande onderzoekslijnen, waarbinnen één of meerdere onderzoeken worden uitgevoerd:


Lopende projecten

Binnen de afdeling Onderzoek kennen we de volgende lopende projecten:


Afgeronde projecten

De volgende onderzoeken zijn inmiddels afgerond: