Forensische Sociale-Netwerkanalyse (FSNA)

Bij de meeste patiënten speelde het sociale netwerk een belangrijke rol in de aanloop naar het delict (falen van de preventie). Bij de bestaande risicotaxatie-instrumenten wordt de risicofactor ‘de invloed van het sociale netwerk’ echter niet of nauwelijks meegenomen.

Dit onderzoek betreft het sociale netwerk van de patiënt binnen en buiten het fpc. Door interviews met de patiënt en enkele van zijn netwerkleden wordt onderzocht welke netwerkpersonen en omstandigheden kunnen bijdragen aan de vermindering of de toename van het delictgevaar. Een belangrijk aandachtspunt in dit onderzoek is het ontwikkelen en evalueren van interventies op basis van het netwerkonderzoek. Interventies bestaan uit afspraken met de patiënt en zijn netwerkleden over zijn toekomstige leven. Dit kunnen bijvoorbeeld afspraken zijn over levensloopbegeleiding. In 2012 is een start gemaakt met het implementeren van de FSNA in het patiëntvolgsysteem (ROM).

Partners
Naast het interne Mesdagonderzoek betreft het een promotieonderzoek in samenwerking met de Rijksuniversiteit Utrecht, de Universiteit van Tilburg en de Stenden Hogeschool Leeuwarden.

Onderzoekers
dr. Marinus Spreen; drs. Swanny Kremer; drs. Marlies van de Berg; drs. Lydia Pomp (promovendus, Stenden Hogeschool), prof. dr. Stefan Bogaerts (Universiteit van Tilburg); prof. dr. Beate Völker (Universiteit van Utrecht)

Publicaties