De methode ERM-Vroegsignalering

Ernstige gedragsproblematiek, die leidt tot incidenten tijdens de behandeling, verstoort het behandeltraject. Dit is ongunstig voor het leef- en behandelklimaat en zet de interactie tussen patiënt en behandelaars onder druk. Het voorkómen en verminderen ervan is dus belangrijk. Dit kan door vroegtijdig signalen te herkennen die agressie ‘aankondigen’. Elke individuele patiënt bepaalt met zijn sociotherapeut-mentor de signalen die het ontstaan van gedragsproblematiek aankondigen. Dit doen ze met behulp van het protocol ‘Methode ERM-Vroegsignalering’. De signalen worden vervolgens beschreven in het bijbehorende signaleringsplan. Met dit plan kan het gedrag gemonitord worden op het optreden van vroege waarschuwingssignalen.

Deze methode is 30 maanden lang toegepast en bestudeerd bij alle patiënten van
FPC Dr. S. van Mesdag. Ook is de relatie tussen ‘afstand-nabijheid’ van de sociotherapie naar de patiënten en de toepassing van Vroegsignalering bestudeerd. Uit dit onderzoek bleek dat de methode Vroegsignalering significant bijdraagt aan een afname van het aantal separaties. Ook de ernst van de incidenten in de Mesdag nam af. Tijdens het onderzoek is er een vroegsignaleringslijst (FESAI*) ontwikkeld, die dient ter ondersteuning van het ontwerpen van een signaleringsplan.

Sinds de afronding van het promotieonderzoek (Management of agressions in Forensic mental health nursing, the application of the Early Recognition Methode, proefschrift, januari 2011) vinden er in de Mesdag vervolgonderzoeken plaats binnen de onderzoekslijn ‘ERM-Vroegsignalering in de (forensische) psychiatrie’. In internationaal verband wordt er vervolgonderzoek uitgevoerd binnen het 'Framework Early Recognition Method (ERM)'. Een voorbeeld van een vervolgonderzoek is de toepassing van ERM in ‘Ambulant Mental Health Care’ in ACT-teams in Denemarken. In dit zes jaar durend promotieonderzoek (gestart in 2016) wordt bij alle ambulante patiënten in Zuid-Denemarken ERM toegepast en gemonitord. 

Ook is de Mesdag sinds 2016 ‘full partner’ in het internationale EU-onderzoek ‘Improving Collaborative practice between correctional and mental health services’. Dit onderzoek, met onderzoekers uit Finland, UK, Noorwegen en Denemarken, valt binnen het kader van de Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) Research and Innovation Staff Exchange (RISE) H2020-MSCA-RISE-2016.

* FESAI = Forensic Early Signs of Aggression Inventory

Partner(s) onderzoek sinds 2011
Research Centre for Forensic Psychiatry SIFER, Oslo University Hospital, Noorwegen; 
Molde University College, Noorwegen; CPS-University Southern Denmark, Denemarken

Onderzoekers
dr. Frans Fluttert (Nederland); prof. Stål Bjørkly (Noorwegen); Gunnar Eidhammer RN MSc (Noorwegen); Kirsten Katballe Johansen MSc (Denemarken); ass. prof. Frederik Gildberg (Denemarken)

Publicaties