N=1 Statistiek

N=1 staat voor: het aantal onderzochte mensen (N) is 1. Het gaat dus over één persoon. Bij het meeste behandelevaluatie-onderzoek worden groepen behandelde mensen vergeleken met niet of anders behandelde mensen. Dit is uitermate belangrijk onderzoek. Daarnaast blijft echter de vraag of de behandeling van een individu het gewenste effect heeft gehad en hoe je dit kunt meten. Om dit te onderzoeken is de N=1-methodiek ontwikkeld. Deze bestaat al sinds de jaren ‘70, maar komt vanwege de benodigde statistiek en methodologie maar heel langzaam tot ontwikkeling.

In de Mesdag is het ontwikkelen van de N=1-methodologie een belangrijk onderzoek. We willen voor elke individuele patiënt kunnen aangeven of er vooruitgang is en of die vooruitgang is te danken aan de gegeven behandeling (interventies).

Partners
Stenden University, Universiteit van Tilburg

Onderzoekers
dr. Marinus Spreen; prof. dr. Stefan Bogaerts (Universiteit van Tilburg); dr. Erwin Schuringa.

Publicaties