Empathie

Empathie – je kunnen verplaatsen in en meeleven met een ander – is een centraal begrip in de forensisch psychiatrische diagnostiek en behandeling. In dit onderzoek wordt gekeken naar:

  1. Hoe ontwikkelt empathie zich?
  2. Is er op die ontwikkeling invloed uit te oefenen en zo ja hoe?
  3. Wat is de neurobiologische basis van empathie en haar disfuncties?

Partners
School of Behavioral and Cognitive Neurosciences (BCN) van de Rijksuniversiteit Groningen; Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)

Onderzoekers
dr. Harma Meffert (promovendus); drs. Valeria Gazzola; prof. dr. Hans den Boer;
prof. dr. Christian Keysers; dr. Arnold Bartels

Publicatie