Kintsugi: cursus voor patiënten

Een van de onderdelen van ons behandelaanbod is de cursus Kintsugi. Kintsugi is het repareren van gebroken keramiek met goudlijm. De goudlijm benadrukt de breuken die zijn ontstaan. De breuklijnen van een keramieken potje zijn op die manier een metafoor voor het leven. Ook nare ervaringen horen daarbij. Van Mesdag is de eerste kliniek voor forensische zorg in Nederland die deze cursus toepast als onderdeel van de behandeling.
 

Aandacht voor ieders levensverhaal

Met hun delict hebben forensische patiënten veel schade aangericht bij slachtoffers en nabestaanden. Veel forensische patiënten hebben in hun vroege jeugd zelf ook traumatische dingen meegemaakt. Bij Kintsugi is aandacht voor ieders levensverhaal en dit soort ervaringen.
 

Het stukgooien en herstellen van een object

Tijdens deze cursus maken de trainers en patiënten ieder een object van klei die ze vervolgens gaan verven, stuk gooien en herstellen met goudlijm. Ondertussen gaan de deelnemers met elkaar in gesprek over herstel en acceptatie. Onderwerpen die een belangrijk onderdeel vormen in behandeling van onze patiënten. De reflectie op het eigen leed draagt mogelijk ook bij aan het inzicht in de schade die patiënten anderen hebben toegebracht.
 

Benieuwd hoe Kintsugi eruit ziet?

In onderstaande video (Nederlands en met Engelse ondertiteling) laten we de stappen van Kintsugi zien en leggen we uit hoe Van Mesdag Kintsugi als cursus toepast bij forensische patiënten.
 

 

Onderzoek naar effecten Kintsugi

De cursus is
geëvalueerd door middel van gesprekken met patiënten, hun behandelaren en de
trainers die de cursus geven. Daarbij is onderzocht wat patiënten van de cursus
vinden, of ze zich door de cursus meer openstellen voor andere behandelingen
(responsiviteit) en hoe de sfeer wordt ervaren en of de cursus een meerwaarde
is in de forensische zorg. In drie bijlages leest u meer over de resultaten:

  • Literatuurstudie Kintsugi
  • Flyer met overzicht van resultaten
  • Eindrapport onderzoek Kintsugi