Risicotaxatie-instrumenten

Om in te kunnen schatten of een patiënt veilig op verlof kan of kan terugkeren naar de samenleving werken we met zogenaamde risicotaxatie-instrumenten. Dit zijn wetenschappelijk onderbouwde vragenlijsten waarmee je kunt inschatten hoe groot de kans is dat een patiënt opnieuw een ernstig delict zal plegen. Risicotaxatie is een verplicht onderdeel van het verlofbeleid.

De kwaliteit van de risicotaxaties is structureel onderwerp van onderzoek, zodat we de risico’s steeds beter kunnen ‘voorspellen’. In FPC Dr. S. van Mesdag maken we voor geweldsdelinquenten gebruik van het risicotaxatie-instrument de HKT-R. Voor zedendelinquenten gebruiken we aanvullend de SVR-20 en de Static, Stable, Acute (SSA).

Onderzoeken